UncategorizedKvikksølvets frysepunkt

Kvikksølvets frysepunkt

Med et frysepunkt på -3°C og et kokepunkt på 35°C, er kvikksølv et av metallene med minst differanse mellom frysepunkt og kokepunkt, og har således. Bekymringer knyttet til kvikksølvets giftighet, har ført til en utfasing av bruken av grunnstoffet til fordel for alkoholfylte, digitale eller termistorbaserte instrumenter. Historie ‎ Egenskaper ‎ Anvendelse ‎ Miljøskade og utslipp kvikksølv – Store norske leksikon https://snl. Realfag › Kjemi › Grunnstoffer › Stabile grunnstoffer Bufret Lignende 20. Flere av kvikksølvets uvanlige fysikalske og kjemiske egenskaper skyldes at ytterelektronene er langt fra atomkjernen, og beveger seg med relativistisk hastighet.

Alkoholtermometer, termometer fylt med farget alkohol istedenfor kvikksølv. Brukes særlig til å måle temperaturer under kvikksølvets frysepunkt , −°C. Graden av giftighet er avhengig av kvikksølvets kjemiske tilstand. Kvikksølv har ingen kjent funksjon i kroppen.

Ellen Gleditsch: Antoine Laurent Lavoisier 109). Lien: Louis Pasteur 19). Tidsskriftet er organ for Norsk kjemisk selskap (NKS) og kjemiingeniører tilsluttet Norske sivilingeniørers forening (NIF) og Norges ingeniørorganisasjon. Selv med relativt grei temperatur på dagti nærmet termometeret seg frysepunktet onsdag 3. Pittcon inviterte alle deltakerne til en lukket kveld i Universal. På bakgrunn av kvikksølvets fysiske og kjemiske egenskaper, skal jeg i det følgende komme med noen vurderinger som underbygger oppfatningen at det i . Navn, Lagt inn den, Poeng, Resultat.

Ingen data tilgjengelig. Med et Smeltepunkt på -3°C og et kokepunkt på 35°C, er kvikksølv et av metallene med minst differanse mellom frysepunkt og kokepunkt, og har.

Categories: Uncategorized