UncategorizedKupping av bolig

Kupping av bolig

I områder der det er høyt press om boligene, vil det noen ganger være kjøpere som forsøker å kuppe budrunden. Ikke gå med på kupp-planene er vårt råd! Selv om boligmarkedet på mange måter har snudd fra selgers marked til kjøpers marked de siste månedene, foregår fortsatt fenomenet kupping. Kravet er at boligselger avlyser visningene.

Vi opplever nå daglig at boligkjøpere forsøker å kuppe boliger i Oslo.

Det er et tegn på desperasjon. Er du også megler, har du tenkt å prøve å kuppe ? Disse ordene falt fra en eiendomsmegler da jeg presenterte meg som boligkjøpsrådgiver og ringte for å undersøke noen forhold rundt en bolig til salgs. Det fikk meg til å undre: Er det noen som leier inn rådgivere for å prøve å . De bør heller sette mer realistiske prisantydninger , mener Forbrukerombudet.

Hva skal eiendomsmeglere passe på når en bolighandel inngås før annonsert visning – såkalt kupping. Etter Reklamasjonsnemndas syn er det i strid med god meglerskikk å markedsføre en bolig for salg før lovpålagte opplysninger er innhentet og kontrollert. Deres undersøkelse gjennomført blant 2boligsalg i Oslo i fjor viste nemlig at hver tredje bolig ble forsøkt kuppet, men at bare boligselgere aksepterte .

Kupping av budrunden er når kjøpere forsøker å snike i køen, ved å sende inn bud før megler har gjennomført budrunde. I dag har ikke meglere lov til å formidle bud dersom kjøper ønsker å kuppe en bolig før visning. Eiendomsmeglere har ifølge loven ikke tillatelse til å formidle bud som. Etter ett år på boligjakt, sikret Martine seg leiligheten i Oslo ved å by 210. Thor i Stavanger har kuppet bolig før fellesvisning to ganger.

Som boligselger vil du kunne oppleve at boligkjøpere forsøker å kuppe bolighandelen. Kupping skjer ved at potensielle kjøpere går utenom meglerapparatet og direkte til deg som selger. Vi oppfordrer deg til ikke å ta imot bud direkte fra budgivere, men henvise potensielle budgivere til megler. Rapport om kupping av boliger. Boligeierne som avslår privatbu ser ut til å tjene på å si nei.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i boligmarkedet i Oslo. Forbrukerrådet har foretatt en undersøkelse på hvor mange boliger som blir forsøkt kuppet ved boligsalg. Det fremkommer at alle typer boliger forsøkes kuppet, riktignok er det boliger uten forkjøpsrett som oftest blir forsøkt kuppet . Oslo-meglere sier mangelen på boliger i Oslo skaper ville tilstander.

Så vet man selvsagt ikke hva de ville fått i en budrunde, de som takker ja til et kupp, men etter all sannsynlighet er det mange som vil være svært interessert i akkurat denne boligen , når noen ser seg nødt til å forsøke i snike i køen. Ja hvordan gjør en dette? Vi vil SÅ gjerne ha en bestemt bolig som skal ha.

I pressområder som Oslo er vår erfaring at cirka prosent av boligene nå kuppes med forhåndsbud før visning, forteller boligekspert Odd Nymark i EiendomsMegler 1. Han gir gode råd både til deg som er på boligjakt, og til deg som skal selge. I et opphetet boligmarked hvor kupping av boliger med . Derfor skal du aldri takke ja når noen forsøker å kjøpe boligen din før visning. Kupping skjer ved at potensielle kjøpere går utenom meglerapparatet og direkte til deg som selger.

I forbindelse med at kupping har blitt en mer og mer aktuell problemstilling har Eiendomsadvokatenes Servicekontor, Eiendom . Boligselgere opplever at potensielle kjøpere går utenom meglerapparatet og direkte til deg med et bud.

Categories: Uncategorized