UncategorizedKubikk til kg

Kubikk til kg

Kubikkmeter er en avledet SI-enhet for måling av volum og er derfor et hulmål. Symbolet for kubikkmeter er m³. Bruk dette enkle verktøyet til raskt å konvertere Kilogram per kubikk meter som en enhet av Tetthet. Støtter et stort antall måleenheter.

Vel, regnestykket er egentlig veldig enkelt, men i farten finner jeg ikke massetettheten til singel (varierer selvsagt litt ut fra typen). I denne sammenhengen mener man nok kubikkmeter , m^3.

Eks: Massetettheten til . Om det hjelper, er flisballenes ca-størrelse 80. En metrisk volumenhet er mest brukt til å uttrykke konsentrasjonen av et kjemisk stoff i en mengde av luft. En kubikkmeter tilsvarer 3kubikkfot eller kubikk. En liter vann veier en kilogram. Melk selges i enliterskartonger, halvliterskartonger og til og med liters- kartonger.

En papircontainer er derimot kubikkmeter. Men hva er egentlig en liter eller en kubikkmeter ?

Romlegemer har utstrekning i tre dimensjoner (også kalt tredimensjonale legemer), . Det er faktisk tyngre enn aluminium. Olje- og gassvolumer oppgis ofte i standard kubikkmeter (Sm ), og for presis angivelse av volum må man også oppgi temperatur og trykk dette gjelder ved. Standardbetingelsene er °C og normalt. Hilsen, Mikael af Ekenstam.

Det avhenger av gassens tetthet. Og de andre enkle enhetene! Snakker da om kubikkmeter. Hvordan skal jeg regne ut dette? Står ikke noe i boka om dette.

Edit: du sier kubikkmeter , men gir mål. Atmosfærisk luft veier cirka kilo per kubikkmeter. Hele Jorden er omgitt av et flere kilometer tykt luftlag, og hver kvadratcentimeter av Jordens overflate belastes av en vekt på én kilo – det vi til daglig kaller lufttrykket. Lufttrykket bevirker at det strengt tatt ligger over 6kilo luft oppå et ark A4-papir på skrivebordet. Naturgass, flytende (LNG).

Under tabellen står denne kommentaren. Fortørket gras vil ha en lavere romvekt, men inneholde flere kg. Tallene i tabellen kan derfor også .

Volumvekt vegsalt innlegg 17. Enhetspris på ved innlegg 6. Flere resultater fra gardsdrift. Hvor mange liter er en kubikk? Akvarieforum › Off topic – diverse Bufret Lignende 10.

Fra Bokmålsordboka: kilo -en, – el.

Categories: Uncategorized