Kravbim

Presentert på buildingNorge. Hva er en åpen standard? BIM i hele byggets livsløp. BIM kravspesifikasjon versjon 0. Standard konkurranse- og kontraktsunderlag. Nytt østfoldsykehus med .

Informasjon fra ett system ikke gjenbrukbart i andre systemer. Statsbygg avhengig av hver enkelt SW. Samme data måtte gis inn 5-ganger! For å etterlever kravene i NMBUs kravspesifikasjon må prosjektering utføres i et BIM -kompatibelt prosjekteringsverktøy som støtter åpen BIM. Modellering må utføres strukturert etter godt definerte prosesser, og i henhold til en BIM -manual som understøtter tverrfaglig prosjektering og systematisk . Alle fire organisasjonene har allerede implementert krav til at deres prosjekter skal benytte åpne standarder ved 3D-modellering og dokumentasjon ( BygningsInformasjonsModellering – BIM ). Vi har nå skaffet oss erfaring med bruk av de nye verktøyene og metodikken, skriver de videre i meldingen.

Den ansvarlige for å definere kravene i forhold til BIM , kan på buildingSMARTs nettsider enkelt registrere prosjektet og deretter velge hvilken fase – og i hvilken prosess manualen skal brukes. Valgene av fase og prosess kan gjøres på nytt igjen så mange ganger du måtte ønske innenfor det samme .

Illustrasjoner: Fra arkitektkonkurransen for nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen i Oslo. Denne siden skal være blank. Dagens BIM manual er et STORT dokument, utfordrende å finne HVA som er aktuelt for HVEM i HVILKE faser. Støtte for maskinbar sjekk av krav (mvdXML). Samling av satellittbilder i et program.

Industry Foundation Classes, et internasjonalt åpent filformat. Metode for innmåling av punkter. Produktnøytral modell med løsning på kravene. Resultat fra laserskanning. PC- krav og bokliste til BIM – tekniker.

Klassen din er BIM -Installasjon. Mengdelister som hentes ut fra modell, og de kalkyler som kan gjøres basert på dem, er forventet å ha ulik detaljeringsgrad . Det stilles ikke noen konkrete krav til detaljeringsnivå. En BIM -håndbok, eller en BIM -manual, er et relativt omfattende dokument som skal gi en beskrivelse for hvordan modellering skal utføres for å oppfylle krav stilt av en eller flere aktører. Begrepene brukes litt om hverandre uten at det finnes en tydelig definisjon på noen av dem.

Eksempel på publiserte offisielle . Når BIM benyttes i tverrfaglige prosjekt er det viktig at modellering skjer etter visse grunnleggende prinsipper. Dette for at det som modelleres skal være brukbart i neste ledd i verdikjeden. Datasentrisk tilnærming til BIM.

BuildingSMART Norge har i . Opprett, planlegg og administrer krav og informasjon i dRofus. Synkroniser relevant bygnings og prosjektinformasjon for alle rom og objekter inn i BIM , på tvers av disipliner og modeller. Rofus inkluderer også data utenom BIM -plattformen for å utgjøre en komplett plattform for . BIM står både for BygningsInformasjonsModellering, som er selve prosessen, og for BygningsInformasjonsModeller, som refererer til selve produktet.

Bruken av BIM har blitt mer og mer vanlig de siste årene. Modellering av ulike fag i bygg i aktuell programvare, samt terrengmodellering med egenskaper. Les også omtale om idedugnaden på bygg.

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet krav til digitale bygningsinformasjonsmodeller ( BIM ) som kan brukes som en del av dokumentasjonen i søknaden. Her er det lagt opp til at bygningsmodellen kun skal inneholde informasjon som benyttes i byggesaksbehandlingen. Kravene til leveranse av .

Categories: Uncategorized