UncategorizedKrav til utleieleilighet 2016

Krav til utleieleilighet 2016

Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til kjellerstue, et loft til arbeidsrom eller utleie , sier kommunal- og moderniseringsmininster Jan Tore Sanner i en . Les mer om radon og utleie her: Husk å måle radon ). Leiligheten er ikke godkjent for utleie , så jeg lurer da på hva kravene er for å kunne leie ut kjellerleilighet. Nok utsyn fra stua og ordentlig lagringsplass er noen av kravene du må oppfylle for å kunne leie ut bolig. For å kunne leie ut en bolig, må den være godkjent for utlån av kommunen.

Alle leiligheter som er etablert uten nødvendig forhåndsgodkjenning er etter lovens forstand å betrakte som ulovlig.

Målet med forskriftsendringene er at det skal bli enklere og billigere å tilpasse boligen sin etter egne behov, for eksempel som følge av endrede familiebehov eller ønske om å leie ut deler av boligen. Forskriftsendringene skal forenkle og tydeliggjøre hvilke krav som gjelder. Det er store forskjeller i . Boligareal i kjelleren må tilfredsstille en rekke krav , men fra 1. Blant annet er det nå tillatt. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie. Risikoen ved ulovlig utleie blir stadig høyere.

Som utleier er det viktig å ha kunnskap om hva man risikerer når man leier ut husrom som ikke er godkjent for boligformål.

Her er en guide for deg som vil unngå krav i forbindelse med ulovlig. Byggeteknisk forskrift (TEK). Det skal blant annet bli enklere å gjøre om loft og kjeller til oppholdsrom, og det blir nye energikrav til nye bygg og eksisterende boliger.

BSU-maksbeløpet til 300. Fritidsboliger under kvadratmeter slipper alle energikrav. Laftede bygg må kun oppfylle noen minimumskrav, og det åpnes for at bygg som produserer egen elektrisitet slipper unna krav. Bakgrunn og gjeldende rett.

Det vises i proposisjonen til at plan- og bygningsloven stiller krav til en boenhet. Departementet har erfart at grensen mellom én og to boenheter ofte kommer på spissen når det etableres et utleieforhold i eksisterende bolig. Etter gjeldende plan- og bygningslov § 20-1 . Nye regler fra nyttår gjør at det nå er enklere å gjøre om boder, kjellerrom og loftsrom til boligrom og til utleie.

Hovedinnholdet i reglene er at man ved omgjøring nå får mindre krav til takhøyde og lys. Frem til nå har det vært vanskelig og ofte svært kostnadskrevende å oppfylle alle krav når man vil bygge om eller leie ut deler av egen bolig. Ifølge moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) skal den nye forskriften som kommer fredag, gjøre det langt lettere for boligeiere å tilpasse boligen sin til egne behov eller for utleie. Forenklingen vil blant annet.

Nå vil boligeier kunne slippe en del byggetekniske krav som blant annet berør takhøyde, universell utforming og krav til isolasjon. LES OGSÅ: ting man må huske på når man innreder kjellerrom. For å oppnå målsetningen om reduserte byggekostnader er det gjennomført både forenklinger og fjerning av krav fra tidligere forskrifter.

Utleie av deler av egen boligeiendom. Fra nyttår blir det enklere og billigere å tilpassse boligen til utleie eller.

Categories: Uncategorized