UncategorizedKrav til utleieleilighet 2015

Krav til utleieleilighet 2015

Målet med forskriftsendringene er at det skal bli enklere og billigere å tilpasse boligen sin etter egne behov, for eksempel som følge av endrede familiebehov eller ønske om å leie ut deler av boligen. Forskriftsendringene skal forenkle og tydeliggjøre hvilke krav som gjelder. Det er store forskjeller i . Nok utsyn fra stua og ordentlig lagringsplass er noen av kravene du må oppfylle for å kunne leie ut bolig. For å kunne leie ut en bolig, må den være godkjent for utlån av kommunen.

Alle leiligheter som er etablert uten nødvendig forhåndsgodkjenning er etter lovens forstand å betrakte som ulovlig.

Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til kjellerstue, et loft til arbeidsrom eller utleie , sier kommunal- og moderniseringsmininster Jan Tore Sanner i en . Nå blir det strengere energikrav , og enklere å gjøre om kjeller og loft til oppholdsrom. FOTO: Shutterstock, NTB scanpix FÆRRE KRAV : Nå slipper boligeierne unna flere tekniske krav i forbindelse med ombygging av for eksempel loft. Synne Hellum Marschhäuser. Regjeringen vil skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv. I Sundvolden-plattformen er det slått fast at kravene til utleieboliger.

Konkret gis det nå unntak fra flere tekniske krav når boligeier for. Fra nyttår blir det enklere og billigere å tilpassse boligen til utleie eller.

Bakgrunn og gjeldende rett. Det vises i proposisjonen til at plan- og bygningsloven stiller krav til en boenhet. Departementet har erfart at grensen mellom én og to boenheter ofte kommer på spissen når det etableres et utleieforhold i eksisterende bolig. Etter gjeldende plan- og bygningslov § 20-1 . Målet er enklere tilpasning og utleie av deler av eksisterende bolig.

Forslagene er sendt ut på høring med frist satt til 26. Noen som kan nøste opp de nye krava når en skal gjøre om en del av boligen til utleie ? I begge tilfeller kan du få fritak for tekniske krav dersom de fører til uforholdsmessige krav og at utbygningen fortsatt er forsvarlig. En kort oversikt over reglene for utleie av hybel og selvstendig boenhet, samt forskjellen på disse.

Krav til hybel og selvstendig boenhet. Derfor har han akkurat måttet grave og senke gulvet med centimeter for å oppfylle dagens krav om 2centimeters takhøyde. Mange som ønsker for eksempel å bruke kjelleren som oppholdsrom, eller å lage en hybel for utleie , får seg økonomiske overraskelser slik huseieren på Lilleaker opplevde. En utleieleilighet i boligen gir skattefrie tusenlapper.

DinePenger) Publisert: 10:- 13. Rømningsveier som oppfyller kravene , er det aller viktigste å få i orden, opplyser Mangelrød. Ifølge moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) skal den nye forskriften som kommer fredag, gjøre det langt lettere for boligeiere å tilpasse boligen sin til egne behov eller for utleie.

Lavere takhøyde og mindre utsyn. Boligareal i kjelleren må tilfredsstille en rekke krav , men fra 1.

Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie. Tidligere ble det stilt samme krav ved ombygging av eksisterende bolig som ved nybygg. Nå vil boligeier kunne slippe en del byggetekniske krav som blant annet berør takhøyde, universell utforming og krav til isolasjon.

Utleie av disse rommene vil ikke medføre vesentlig bruksendring eller utløse særskilte byggetekniske krav. En praktikantdel regnes i likhet med hybel som en del av boligen, og ikke en separat utleieenhet og dermed kreves det ingen godkjenning for utleie. FORNØYD: Magnus Opsal (31) og broren Henrik (28) kjøpte familiehuset på Jar i Bærum. De skal bygge det om og mener de nye reglene for utleie kan gjøre det rimeligere og enklere å få bygd ut loftet for leie. Underetasjen er allerede bygd om etter de gamle kravene.

Foto: HARALD HENDEN, VG . Vil du ha det varmere, og det ikke finnes panelovner? Da er det vel ditt problem å anskaffe f. Jeg vet ikke om det er krav til at det skal være panelovner i en leilighet . Her er foreslåtte forenklinger og unntak fra krav i tilrettelegging av bolig for utleie : 1. Rom som gjøres om i eksisterende bolig får fritak for krav om trinnfri adkomst, rullestol- dimensjonering, passasjebredder og sideplass ved dør. Utfyllende bestemmelser er gitt i forskrift og veiledning (TEK og veiledninger til denne). Advokat Anders Leisner sier at .

Categories: Uncategorized