UncategorizedKrav til universell utforming web

Krav til universell utforming web

IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket. På nettsidene finnes også . I veiledningen finner du eksempler og løsningsforslag som bygger på WCAG- kravene.

Dette gjelder nettsteder og automater.

Ett tema kan bygge på flere krav i WCAG-standarden. Husk at det finnes flere måter å møte kravene på. En viktig del av kvalitetsarbeidet er å ta noen steg tilbake og teste ut hvordan løsningen fungerer. Når du tester selv, kan du finne mange problemer som brukerne kan støte på. Ved å teste selv er samtidig veien kort til å få gjort noe med det du oppdager.

Krav til kontrast avhenger av størrelsen på objektene. Tekststørrelse kan være litt krevende å vurdere, .

Under finner du oversikt over minimumskravene som er omfattet av forskriften. Plikten til universell utforming omfatter likevel ikke tiltak som vil innebære en uforholdsmessige byrde for virksomheten. Lovens § handler om arkitektur og omgivelser og har en knapp ordlyd: For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- . Nettløsninger skal minst utformes i samsvar med standard Web Content Accessibility Guidelines 2. Norge har den mest ambisøse forskriften for universell utforming i IKT, og er den som retter seg mot flest av landene i Europa, forklarer Susanna Laurin,. På kort sikt er det mye snakk om hvor dyrt det er å implementere de nye kravene – men vi må også tenke på kostnadene ved å ikke implementere de. Kravene om universell utforming gjelder for private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner som bruker nettsteder eller automater som hovedløsning for å henvende seg til allmenheten.

Myndighetene har også vedtatt et nytt regelverk for universell utforming innenfor IKT og som får virkning fra 1. Nye krav til universell utforming av IKT- løsninger. Nettsider skal i henhold til forskriften § utformes minst i samsvar med standard Web Content Accessibility Guidelines 2. Anskaffingslova krev at det skal tas omsyn til universell utforming ved anskaffingar. Universell utforming av IKT. Ved offentlege anskaffingar . Anskaffelser av IKT-systemer ved NTNU skal i hovedsak følge policy og prinsipper for universell utforming ved NTNU. En del IKT-systemer vil imidlertid være vanskelig å levere med tilstrekkelig.

For bedrifter som skal lansere nye nettsider må det være en selvfølge at universell utforming blir lagt inn i prosjektbeskrivelsen med en beskrivelse av hva som skal gjøres på kodenivå og hva dere som bedrift kan bidra med i prosessen.

Mange norske organisasjoner og selskap er underlagt kravene. Nettbutikker, aviser, borettslag og korps – svært få slipper unna. Lag og organisasjoner må også følge regelverket.

Denne standarden er nokså teknisk og er ment for designere, utviklere og andre med erfaring innen webutvikling. Alle våre nettløsninger er optimalisert for kravene om universell utforming og .

Categories: Uncategorized