UncategorizedKrav til bredde på parkeringsplass

Krav til bredde på parkeringsplass

Og kanskje lurt på hvilke krav som gjelder til bredde og lengde for en parkeringsplass , samt størrelsen på manøvreringsfeltet? Med vegg på den ene siden bør bredden på plassen være m og med vegg på begge sider bør bredden på plassen være m. Innvendig høyde i garasjer for. Enkelte kommuner stiller strenge krav til parkeringsplasser og garasjeanlegg ved fortetting eller nybygging i småhusområder.

PARKERING MED UTFORDRINGER: En dom i lagmannsretten viser at tanken om at det ikke finnes noen konkrete regler og krav til parkeringsplassenes bredde i beste fall må anses utfordret, skriver advokat Per Christian Grant- Carlsen.

Størrelseskrav er beskrevet i Statens vegvesen . Ved langtidsparkering kan bilene stå noe tettere. Kantsteinsparkering er aktuelt i en del tilfeller, se innledningen. Figuren og tabellen viser dimensjonene. Parkering er forbudt nærmere kryss og . Der er standardbredden på en normal parkeringsplass rundt meter.

Han reagerer på at det ikke er en standardbredde for parkeringsplasser.

Selv om Vegdirektoratet anbefaler at bredden ligger mellom og meter, kan både kommunene og private selskaper forholde seg til andre mål. Det er nok stor variasjon . Det betyr at bare prosent av landets handikapparkeringer tilfredsstiller offentlige krav. Kravene til parkeringsplasser for handikappede er meter lengde og meter bredde. Bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om universell utforming skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede og tilstrekkelig annen oppstillingsplass for rullestol, barnevogn mv.

For parkeringsplassene gjelder følgende: Veiledning til tredje ledd. Bilfører er nødt til å . Type parkeringsplass , Ubeskyttet. Trykk på bildene for større versjon. Vi vil nedenfor her redegjøre.

Statens Vegvesens vegnormal legger til grunn at oppstillingsplasser for personbiler bør ha en lengde på 5m og bredde på 5m. Normalen redegjør riktignok . Lagmannsretten har ikke begrunnet det noe avvikende synet på krav til tillegg. For søyler som plasseres ved bilhjul og ikke hindrer døråpning anbefaler Byggforskbladet at halve søylens bredde skal legges til p-plassen.

Er søylen meter skal det f. Denne anvisningen omhandler parkeringsplasser , parkeringsanlegg og garasjeanlegg både for boligbebyggelse og for andre typer bebyggelse og virksomheter.

Minimums parkeringplass før . Anvisningen behandler parkeringsbehov og gir retningslinjer for lokalisering og utforming av parkeringsanlegg. Den gir også anvisninger for utforming av . Selv om normen for bredde på parkeringsplasser er mellom og meter, samtidig som bilene vokser og vokser, er det altså ingen offentlige krav om god bredde på plassene. Smeby sier utfordringen ofte er at parkeringshusarkitekter gjerne vil ha inn så mange plasser som mulig på lite areal, og at . Frostating lagmannsrett avsa nylig en dom om krav til bredde på parkeringsplasser. Dommen har blitt mye omtalt. Lagdommerne kom til at flere av de angjeldende plassene var for smale, og de baserte dette på at det kan utledes minimumskrav til bredde fra de gjeldende byggeforskriftene.

Behov for egne parkeringsanlegg. Byutviklingsplanene danner grunnlaget for å finne løsninger på parkeringsspørsmål. Veilederen omhandler ikke kommunens retningslinjer for parkering på kommunale gater og veger som forbudssoner, soneparkeringsordning, parkeringsavgifter og liknende.

Håndbok 0om offentlige gater, fra Statens Vegvesen, nevner minimumsbredde på 2. Krav til gode parkeringsanlegg. Bare to prosent tilfredsstiller offentlige krav. Dårlig stilt Kravene til en handikap- parkeringsplass er at den skal ha en minimumslengde på meter, og bredde på meter.

Prosjektleder for universell utforming Arne Sonflå i Kartverket synes antallet godkjente parkeringsplasser er lavt. Tema › Samferdsel Bufret Lignende 25. Dimensjonene i dette avsnittet forutsetter korttidsparkering.

Categories: Uncategorized