Krav bim

Statsbygg avhengig av hver enkelt SW. Informasjon fra ett system ikke gjenbrukbart i andre systemer. Samme data måtte gis inn 5-ganger! Presentert på buildingNorge. Hva er en åpen standard?

Vi har nå skaffet oss erfaring med bruk av de nye verktøyene og metodikken, skriver de videre i meldingen.

Standard konkurranse- og kontraktsunderlag. Krav til Digitalisering og dokumentasjon. Nytt østfoldsykehus med . Illustrasjoner: Fra arkitektkonkurransen for nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen i Oslo. Denne siden skal være blank.

Støtte for maskinbar sjekk av krav (mvdXML). Dette for at det som modelleres skal være brukbart i neste ledd i verdikjeden. Studiet legger til rette for bruk av egen bærbar PC som skal brukes både på skolen og hjemme.

BuildingSMART Norge har i . Den skal kjøpes inn slik at du har den med første skoledag. I undervisningen benyttes programmer som stiller store krav til PC. Kravspesifikasjoner til PC . Mengdelister som hentes ut fra modell, og de kalkyler som kan gjøres basert på dem, er forventet å ha ulik detaljeringsgrad . Det stilles ikke noen konkrete krav til detaljeringsnivå. Begrepene brukes litt om hverandre uten at det finnes en tydelig definisjon på noen av dem.

Eksempel på publiserte offisielle . En DAK-manual (CAD-manual) handler om krav og veiledning til arbeidsprosesser knyttet til og produksjon av tegninger . Samling av satellittbilder i et program. Industry Foundation Classes, et internasjonalt åpent filformat. Metode for innmåling av punkter. Produktnøytral modell med løsning på kravene. Resultat fra laserskanning.

Her er det lagt opp til at bygningsmodellen kun skal inneholde informasjon som benyttes i byggesaksbehandlingen. Kravene til leveranse av . Les også omtale om idedugnaden på bygg. BIM -manual vs DAK-manual.

For datakvaliteten vil være den store jokeren som avgjør om prosjektet fortsetter med en snarvei eller strafferunde. Det har riktignok tatt litt tid. Først tok det et par år før byggherrene begynte å stille krav om BIM.

Categories: Uncategorized