UncategorizedKoordinatsystemet

Koordinatsystemet

Et koordinatsystem består av to tallinjer som står vinkelrett på hverandre. Vi kaller disse tallinjene for akser. Punktet der aksene krysser hverandre kalles for origo.

Den vannrette aksen kalles for x- aksen eller første aksen. Den loddrette aksen kalles for y- aksen eller andre aksen. Et punkt kan bestemmes .

Det mest kjente eksemplet er kartesiske koordinatsystem som brukes i rom med euklidsk geometri. Antall koordinater som behøves, er lik med rommets dimensjon. Holdes alle koordinatene bortsett fra en fast, . Lastet opp av SkoleKyllo Forklarer hva et koordinatsystem er. Begreper som blir forklart: Akser, tallpar, koordinater, Origo. I högstadiet har vi tidigare stött på koordinatsystem och lärt oss hur de kan användas för att beskriva och visa punkter som har såväl x- som y-värden.

I det här avsnittet ska vi repetera dessa grunder, för att senare gå in på hur användning av koordinatsystem kan hjälpa oss i olika sammanhang. Ett koordinatsystem är en . Her introducerer vi konceptet bag koordinatsystemet samt hvad det består af.

Vi ser også på hvordan man beskriver punkter i planen (man kalder ofte et koordinatsystem med akser for ”en plan” og ikke ”et plan”). Aller først skal elevene bli kjent med koordinatsystemet , og hva de forskjellige komponentene heter og hva man kan gjøre i koordinatsystemet. Gå gjenno- Førsteakse = x-akse.

Navnet på de fire kvadrantene. Tegne inn punkter og fortelle hva disse heter. Hver spiller sitter med et tomt koordinatsystem (se Elevens oppgaver). Bli enige på forhånd om det skal være bare positive akser, eller både positive og negative, og hvilke intervaller dere skal bruke på aksene (det kan for eksempel være fra – til på begge akser).

Den ene spilleren setter fru Punkt (et punkt) et sted i. Multi – Matematikk for barnetrinnet – Gyldendal Undervisning. Vanligst brukt er rettvinklede (kartesiske, parallelle, ortogonale) koordinatsystemer og polarkoordinater. I et rettvinklet koordinatsystem bestemmes beliggenheten av et punkt i planet ved . Fagstoff: En liten presentasjon av koordinatsystemet. Vi bruker koordinater til å beskrive hvor noe er. I geometri sier koordinater hvor punktet ligger i et rutenett som vi kaller koordinatplanet.

Aksene møtes i punktet (0). Dette kalles nullpunktet. Punktene i koordinatsystemet finner vi ved å telle hvor mange punkt man . KOORDINATSYSTEM I NORSKE LæREBøKER.

Koordinatsystemet består av to linjer (akser) som krysser hverandre i en vinkel på grader.

SPILL MED KOORDINATSYSTEM. Spill med koordinatsystem. Hvordan finne ei rett linje i et koordinatsystem.

Forklaringen under forutsetter at man vet hva et koordinatsystem er, kan sette inn punkter i koordinatsystemet og kan løse enkle likninger.

Categories: Uncategorized