UncategorizedKoordinatsystem oppgaver 4 trinn

Koordinatsystem oppgaver 4 trinn

Plott inn koordinatene. LAG EGNE OPPGAVER MED KOORDINATER. RETNING (SPILL OG OPPGAVER ). Elevene skal gjennom ulike aktiviteter og oppgaver bli kjent med koordinatsystemet.

Her er noen oppgaver som er egnet til øving.

Coordinate plane: quadrants. Et spill som går ut på å lokalisere et punkt i koordinatsystemet. Hver spiller sitter med et tomt koordinatsystem (se Elevens oppgaver ). Den første spilleren sier om fru Punkt er nor nord-øst, nord-vest, sør, sør-øst eller sør-vest for dette punktet.

Den andre spilleren noterer svaret og merker av hvor fru Punkt IKKE kan . Med noen få klikk velger du typer oppgaver og hva slags tall som skal brukes. Deretter er det bare å skrive ut.

Med hvert oppgaveark kan du også skrive ut et svarark (betalt versjon). Nedenfor ser eksempel på en oppgaveside. Bruk menyen til høyre for å se flere . Dette gjør at man må gjøre seg kjent, man trenger ikke nødvendigvis ta nærmiljø – man kan tenke seg andre oppgaver også. Kompetansemål i matematikk, etter 4. Forberedelser for – trinn:.

Den loddrette aksen kalles for y- aksen eller andre aksen. Et punkt kan bestemmes med to tall ( et tallpar ) som vi kaller koordinater. Tallpar skrives på formen (x,y).

Origo har koordinatene ( 0). Man oppgir alltid x verdien først. Punktet (3) har verdiene x = og y = 3. Trekk en linje, n, som går gjennom punktene (- ) og (- ). I hvilke punkter skjærer n koordinatsystemets akser?

Jeg kan bruke enkel overslagsregning.

Lærerveiledning – Hoppehelt. Hva menes med ”pseudoavstand”? Diskuter ulike feilkilder og hvordan man forholder seg til dem ved måling med GPS. Et nivellernent er gått slik Figur og Tabell 2 . Tegn to høyrehånds 3D koordinatsystemer , og ett venstrehånds. Tegn punktene A(0) B(3) C( ) i et høyrehånds koordinatsystem.

Oppgave – Feillære (vekt = ). Gitt punktet P(- ). Hva er avstanden fra P til a) xy-planet? Tegn trekanten bestemt av punktene A(- 6), B(- 6) og C (- , 9) i koordinatsystemet.

Categories: Uncategorized