UncategorizedKoordinative egenskaper fotball

Koordinative egenskaper fotball

Slike krav kalles arbeidskrav. En kartlegging og grundig vurdering av disse prestasjonsbestemmende faktorene kaller vi en arbeidskravsanalyse. Hensikten med dette er å hjelpe deg med å planlegge trening i en . Skal om to dager opp i ledelse og instruksjon på skolen.

En av oppgavene jeg kan få er å lage en økt på min hvor jeg skal trene på koordinative ferdigheter opp mot fotball.

Under skal jeg gjøre rede for hvordan man kan trene de egenskapene som er vist i bildet under for å bli en bedre fotballspiller. De koordinative egenskapene er balanse, rytme, reaksjonsevne, romorientering, øye-hånd- koordinasjon, øye-fot-koordinasjon og krafttilpasning. Reaksjonsevne er en annen koordinativ egenskap. For en sprintløper er det veldig viktig å reagere raskt på startskuddet for å få en god start, og en fotballspiller må lese innlegget og reagere før ballen kommer inn foran mål. Man har en hypotese om at den motoriske plattformen (de koordinative egenskapene ) har stor betydning for læringsberedskapen.

Temaet for dette innlegget vil være teknikk og koordinasjon innen fotball , og hva det har å si på kamputfallet. Det som er viktig er at. Koordinative egenskaper Gode koordinative egenskaper øker prestasjonene.

Disse er utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet og bevegelighet. I tillegg har vi koordinative egenskaper. Disse er balanse, rytme, reaksjon, romorientering, øye-hånd og øye- fotkoordinasjon, tilpasset kraftinnsats og muskulær spenningsregulering. En fotballspiller trenger mye av de koordinative egenskapene og kunne riktig teknikk. De viktigste av egenskapene du trenger er øye-fot koordinasjon, tilpasset kraftinnsats, romorientering og balanse.

Disse egenskapene er viktig for at du kan prestere så godt som mulig. I fotball er det visse krav som gjelder sterkere enn andre krav. Altså er det naturlig å lage seg en arbeidskravsanalyse som forklarer hvilket krav idretten har. I de fleste idretter er det disse viktige kravene det vil dreie seg o- Fysiske egenskaper som utholdenhet, styrke, bevegelighet, spenst og hurtighet. Kva er ein arbeidskravsanalyse?

Ein arbeidskravsanalyse er ein grundig analyse av dei fysiske, psykiske, tekniske, taktiske og sosiale krava som idretten stiller til utøvaren. En test er en standardisert og normert prøve brukt til måling av kroppslige eller psykiske egenskaper eller tilstander. Med utgangspunkt i en analyse av fotballspillet og av verdens beste fotballspillere har Toppfotballsentret kommet frem til de mest relative spesifikke koordinative egenskaper for utvikling av fotballferdigheten.

Hva trengs for å bli en god fotballspiller ? Langrennsteknikk (Hanne Staff). Hvor godt en utfører en øvelse er avhengig av både koordinative-, fysiske og psykiske .

Hvilke koordinative egenskaper blir det stillt til disse idrettene? Fotball : reaksjon, balanse . Basistrening er generell og spesifikk trening av koordinative , fysiske, psykiske og sosiale egenskaper. Du kan da analysere hvorvidt de fysiske, psykiske, koordinative , tekniske, taktiske og de sosiale egenskapene er viktige for å prestere i din. Jeg skal ta for meg kravene til en sentral midtbanespiller i fotball. Psykiske egenskaper i fotball.

De psykiske egenskapene har masse å . Kast en tennisball opp i lufta med den ene hånda, samtidig som du kaster en tennisball mot veggen med den andre, ta i mot ballene samtidig. For å forbedre øye hånd koordinasjon.

Categories: Uncategorized