UncategorizedKontinuitetsmåling er

Kontinuitetsmåling er

Man regner ut utifra antall meter strekk i tamp av . Krav til kontinuitet i jordleder? Kontinuitetsmåler innlegg 5. Sluttkontroll innlegg 7. Før du setter en fordeling i drift er det viktig å sjekke om alt fungerer. Da må du utføre ulike målinger.

Her viser vi hvordan du kan gjøre disse målingene. Creative Commons license icon. I denne videoen lærer du om kontuinitetsmåling. Les om de ulike målingene som utføres i fordelingen før. Under bildet i linken under finner du ett fanekort med navnet film.

Der har du en enkel instruksjon på kontinuitetsmåling , samt de andre målingene ved sluttkontroll. Dette er en oppgave man jobber to og to, og dere skal arbeide med kontinuitetsmåling , formelsnuing og vurdere måleresultatene. For at jordinga skal fungere best mogleg er det ynskjeleg med lågast mogleg motstand.

Det avheng sjølvsagt av lengda på kablane og storleiken på anlegget. Forskriftene stiller ikkje krav til kontinuitet, men det . Elfag Entusiastene er en blogg som hovedsakelig dreier seg om elektrofaget, her vil det publiseres kunnskapsrike artikler og videoer. Boligdokumentasjon (821). S består av skjemaer som inngår i den dokumentasjonen som overleveres kunden sammen med samsvarserklæringen. Hvilke type instrument er det anbefalt å bruke for målingen?

Tegn skisse og beskriv hvordan . SAMMENLIGNINGSTABELL, OG RELEVANTE. Dokumentansvarlig: John Sagen. MÅLINGER I LAVSPENNINGSANLEGG. Godkjent av: Vibeke Aarnes.

Proarc nr: Arbeidssted: Fordeling: Ordre nr:. M-TEK tilbyr jordfeilsøk, kontinuitetsmåling , jordelektrodemåling, kortslutningsmåling samt måling av strøm og spenningskvalitet. Nøyaktigheten av måleområdet.

Teikn skisse av måleoppsettet og vurder kva som er forventa måleresultat. Visuell inspeksjon på stikkontakt utvendig og evt. Spenningsmåling utenom hus.

Nulljusteringsfunksjon ved motstandsmåling.

Stor lettlest analog fargeskala, som ikke blir påvirket i minusgrader. Leveres i robust kapsling med lokk, måleledninger, batteri og norsk brukerveiledning. Ledningene kan legges i eget rom i kapslingen . Alle hovedjordforbindelser etterses.

Det er utenpåliggende vannrør i vaskerom, utenom hovedvannledningen som kommer opp inne i trevegg. Finner ingen synlig utjevningsforbindelser. Ved kontinuitetsmåling , måler jeg 3ohm til vannrør. Isolasjonsfeil i anlegget skal utbedres snarest mulig. Maskiner, transformatorer, apparater og bruksgjenstander skal i . Høyeste måleresultat er 1Mohm.

For lavvolt så utfrer man en.

Categories: Uncategorized