UncategorizedKomplekse tall

Komplekse tall

Anvendelsesområdet er imidlertid langt videre enn dette, og komplekse tall spiller en viktig rolle i mange deler av matematisk analyse og i anvendt matematikk. Studiet av komplekse funksjoner, det vil si funksjoner . Additiv og mulitplikativ. Re(Z), b kalles for imaginærdelen og skrives ofte b = Im(Z). Mengden av alle komplekse tall kalles for C.

De reelle tallene er inkludert i C. For å visualisere de komplekse tallene kan vi bruke XY planet. Det i seg selv er også en god grunn til å innføre komplekse tall. Det er fordi den ikke har noen løsninger blant de reelle tallene. Det fins imidlertid flere tall, . Det vil si komponentvis addisjon (som geometrisk tilsvarer parallellogramloven). Dessuten kan vi multiplisere inn reelle.

NTNU, Institutt for matematiske fag.

De komplekse tall , en utvidelse av det reelle tallområdet slik at alle mulige rotutdragninger kan utføres, i tillegg til de fire elementære regningsartene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Det enkleste eksempelet på en situasjon der vi . Kvadratroten av −må være en løsning til ligningen. Tallet kalles den imaginære enheten og er det vi trenger for å definere de komplekse tallene. Kompleksetall-Oppsummering. For å kunne snakke om hvordan Mandelbrotmengden oppstår, må vi se nærmere på komplekse tall.

Dette betyr at du også kan bruke . Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen KOMPLEKS i Microsoft Excel. Hva er et komplekst tall ? Syntaksen for funksjonen KOMPLEKS har følgende . FINNE n-TE RØTTER AV KOMPLEKSE TALL. SHIRIN FALLAHI OG ANDREAS LEOPOLD KNUTSEN. Anta at vi vil finne alle n-te røttene til et gitt komplekst tall z, for et positivt heltall n. I dette opplegget kan elevene få en introduksjon i hva komplekse tall er. I den vedlagte filen ligger informasjon og oppgaver om komplekse tall.

Passer for alle elever som er interesserte.

No description provided.

Categories: Uncategorized