UncategorizedKjerringråd mot kålfluer

Kjerringråd mot kålfluer

Les hvordan du kan beskytte plantene dine mot skadeinsekter her. Det er ikke lenger tilgjengelig effektive sprøytemiddel mot kålfluelarver. Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning har også en varslingstjeneste for planteskadegjørere VIPS som melder når kålmøll og kålflue observeres på ulike steder.

For å ta det helt fra begynnelsen, når skal plantene dekkes med duk, og må jeg gjøre noen tiltak med jorda før planting ? Et råd jeg har fått er å ikke lage rene brokkolibe blomkålbe purrebedd osv, men blande plantene litt hulter til bulter.

Norge har, som vel bortimot det eneste landet, forbudt så å si all bruk av sprøytemidler mot insekter på grønnsaker og frukttrær. Det skaper store problemer for norske produsenter som skal leve av slik produksjon. Når norske produsenter må legge ne skal vi altså kjøpe fra utlandet, og da vet vi ikke vet noe om hvilke og . En spesiell fiberduk som legges over plantene i en kritisk periode, kan gi effektiv beskyttelse mot kålflue , kålsommerfugl, gulrotflue og jordlopper. I tillegg holder duken på varmen, samtidig som luft og fuktighet slipper til.

Duken er så lett at den kan legges rett på plantene eller på jorda. Etterhvert som plantene vokser, følger. Kjerringråd mot ugras” er ment som et idčhefte der du enkelt kan slå opp og få gode tips og ideer om hvordan du kan prøve å.

Del tar for seg kjerringråd og andre tips om praktiske tiltak når et ugrasproblem først har oppstått. Hei så fin blogg du har og for en flott hage 🙂 Jeg havna her da jeg søkte på råd mot kålmøll. Nå har jeg vært ute og sprøyta så får vi se. Men hvorfor bakepulver tro ? Prøvde grønnsåpevann uten bakepulver på grønnkål i forfjor som var . For private hageeiere er aktuelle tiltak mot bladteger, kålsommerfugl og gulrotflue , stort sett dekking med fiberduk, opplyser Erling Fløista forsker i NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Fiberduken gir plantene effektiv beskyttelse mot kålflue , kålsommerfugl, gulrotflue og jordlopper.

Det viktigste og mest effektive tiltaket mot angrep er dekking med insektnett i svermeperioder. Sprøsmål om det finnes noen råd mot kålflue uten å måtte sprøyte med diverse plantevernmidler. Klingen forsker på bruk av nyttesopp til bekjempelse av skadedyr. Nyttesoppene finnes i naturen, enten på insekter som lever i jorda eller de som lever av planter. Soppen infiserer og dreper insekter og mid og reduserer dermed mengden skadedyr.

For kålfluene har vi utviklet en metode vi kaller dytt, . Neem-ekstrakt, er også utprøvd mot kålflue med godt resultat i laboratorieforsøk. Av andre skadedyr som vil være vanskeligere å bekjempe uten fosformidler er sommerfugler og kålgallmyggen viktigst. Uten fosformidler står vi igjen med bare pyretroider.

Resistens hos kålmøll mot pyretroider er vel kjent fra utlandet.

Larvene til kålsommerfuglen går til angrep i samlet tropp og kan snaugnage hele kålåkeren i år med masseangrep. Før i tida,da ikke alt var livsfarlig, kunne en sprøyte på noe middel som holdt borte disse forbaskede snylterne. Men den tida er forbi at vanlige folk får kjøpe noe middel mot disse små plageåndene. Jeg tror faktisk de gnager seg inn i selve rota på planten også. Og jeg må finne et råd.

Mange planter og sopp er blitt brukt som middel mot utøy og skadedyr. Et utall av snegler med og uten hus kan ødelegge et plantefelt over natten, så det er helt påkrevet å verne plantene mot dem. Men fluer som epleveps, kålflue , gulrotflue og selleriflue dreper planter. Beskytt plantene mot kålsommerfugler, kålmøll, gulrotflue og andre skadeinsekter ved å legge en fiberduk over dem.

Bruk samplanting aktivt for å redusere skadeomfanget. Her er noen råd om hvordan du gjør barnas lekeplass sikrere. Du har rett: Det er flere brunskogsnegler i år enn i fjor. Og det aller beste rådet mot snegleplagen er å sette opp gjerde.

Både virus, sopp, nematoder og bakterier angriper visse bladveps-arter, men vi har ikke funnet eksempler på kommersiell bruk av disse eller andre naturlige fiender mot bladvepsarter aktuelle i norske bær. Se mer om bekjempelse av bladveps i Plantevernguiden. Spesialprodukter mot ugress er dyrt.

En flaske med halvannen liter Roundup koster eksempelvis 3kroner hos vårt lokale gartneri, prisen per liter er 2kroner. Vi har lett etter alternative muligheter for å bekjempe ugress i hagen, og har kommet over et kjerringråd som anbefales flere steder: eddik.

Categories: Uncategorized