UncategorizedKålmøll økologisk bekjempelse

Kålmøll økologisk bekjempelse

Grete Lene Seriksta Bioforsk Økologisk , Kari Bysveen, Økoringen Vest og Thomas Holz, NLR Østafjells. Både snylteveps og ulike sopparter . Dette er ikke akkurat en seierherres historie om bekjempelse av kålmøll. Vi droppet foreløpig å ha i olje og bakepulver også, siden det er viktigst i bekjempelse av sopp). I Bioforsk FOKUS Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk skriver de at kålmøll har mange naturlige fiender, og i økologisk dyrking vil disse som regel ha gode vilkår.

VIPS melder at kålmøll er observert i kålrotåker på Borkenes juni.

Så enten man ønsker å dyrke konvensjonelt eller økologisk er det verdt å vurdere bruk av duk for å få et effektivt vern mot skadeinsekter. Dukene er effektive mot gulrotflue og kålflua, men er ikke effektive mot kålmøll. I den økologiske hagen svermer sommerfugler og bier, og barn leker uten fare for å innta gift. For det er mange ting du kan gjøre for å bekjempe dem uten å måtte ty til sprøytemidler:. Beskytt plantene mot kålsommerfugler, kålmøll , gulrotflue og andre skadeinsekter ved å legge en fiberduk over dem.

Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking. Særlig gjødselstrategi i økologisk. Ugras bekjempes best FØR det dyrkes grønnsaker.

Selv om larvene utvikler seg saktere og dårligere enn på kålvekster kan de gi betydelig skade på Lobularia. Vi anbefaler derfor kjemisk bekjempelse ved angrep. Tidlig larvestadium er best tidspunkt for kjemisk bekjemping. Kun i lagelig jor særlig tidlig i sesong. Grunngrubbing 1-dager før pløying ( bryter kapillarer).

God pløying (godt dekke mot gjenvekst). Litt opptørking før kjøring av såbed. Godt såbed med stabil jordstruktur uten store klumper, ikke for fin. Krever passende fuktighet og passende utstyr. Klingen forsker på bruk av nyttesopp til bekjempelse av skadedyr.

Nyttesoppene finnes i naturen, enten på insekter som lever i jorda eller de som lever av planter. Soppen infiserer og dreper insekter og mid og reduserer dermed mengden skadedyr. For kålfluene har vi utviklet en metode vi kaller dytt, dra og drep, . På grunn av stadig nyinnflyving av eggleggende hunner fra omgivelsene, vil det stadig klekke nye larver som må bekjempes. Ved varmt og tørt vær er det spesielt viktig med tidlig sprøyting og gjentatte behandlinger.

Skandinaviske erfaringer tilsier at dersom man starter behandling tidlig, med det samme man finner kålmøll i . De som prøvde kjemisk bekjempelse , meldte om null effekt.

Maisplast er godkjent til økologisk grønnsakdyrking. Den brytes ned i løpet av. Jeg plukket kålmøll larver for hånd og tror nok at det i kombinasjon med grønnsåpe og bakepulver hadde en viss effekt. Det blir spennende å se.

Blir grønnsakene og prydplantene dine spist opp av insekter og larver? Her er tips om hvordan du kan bekjempe dem uten gift. På toppen av det hele er det mye penger å spare på økologisk hagestell. Bakepulver kan også blandes sammen med matolje, grønnsåpe og vann og brukes til bekjempelse av meldugg. Hagesentrene tilbyr flust.

Har du erfaring og tips for en økologisk og harmonisk hage? Bekjempelse av disse skadedyrene kan ses under ett og blir behandlet i et eget avsnitt til slutt. Enkelte år kan kålmøll opptre i store mengder i deler av landet.

I slike herjingsår kan kålmøll være et alvorlig skadedyr. Kålmøll (Plutella xylostella). Er det godkjent for bruk mot kålmøll ? Brokkoliplantene har også de samme larvene. ER det noe jeg kan gjøre for å bekjempe dem? Hvordan ser mamman ut som har lagt fra seg eggene?

Turex mot kålmøll i Norge? Skadeinsekter – økonomisk flaskehals til mekanisk og termisk ugras bekjempelse. Forventningen at flere tillate biologiske midler ville være eneste løsningen (f. eks. mot kålmøll ) har ikke hjemmel i regelverk!

Er sannsynlig økologisk lite realistisk (trolig blindvei som kjemisk bekjempelse i dag). Energiske hobbybønder på Eik frykter at kålmøll skal spise opp avlingen deres.

Categories: Uncategorized