Kålflue

De ligner vanlig husflue. Begge artene overvintrer som puppe i jorda. Svermetiden for de voksne fluene varierer mellom artene, og det er stor forskjell på svermetiden mellom Nord-Norge og Sør-Norge. SKREVET AV: IKKE OPPGITT.

Akkurat nå herjer kålfluene med kål og brokkoli. Men de små skadedyrene kan slås tilbake gjennom snedig bruk av sopp, kinakål og kløver.

Norge har, som vel bortimot det eneste landet, forbudt så å si all bruk av sprøytemidler mot insekter på grønnsaker og frukttrær. Det skaper store problemer for norske produsenter som skal leve av slik produksjon. Når norske produsenter må legge ne skal vi altså kjøpe fra utlandet, og da vet vi ikke vet noe om hvilke og . VIPS melder at kålmøll er observert i kålrotåker på Borkenes juni. Det er sannsynlig at den er å finne i Midt-Troms også.

Kålmøll er et vanlig skadeinsekt, men det varierer mye hvor sterkt angrepet er. Kålmøll forekommer i nesten alle land og de spres med vinden over lange avstander. Ugras gir avlingsnedgang og må kontrolleres med forebyggende og direkte tiltak, både i sådde og plantede kulturer.

Norske kålvekstprodusenter står snart uten sine tradisjonelle og mest effektive bekjempingsmidler mot kålfluene , de mest alvorlige skadegjørerne i norsk grønnsakproduksjon. Mangel på alternativer er en direkte . Larven ( rotmakk) er 8–mm, gulhvit og fotløs. Stor kålflue , tovingeart i familien Anthomyiidae. Overvintrer som brune tønnepupper i jorden. Vanlig over hele landet, én generasjon i året.

Sverming og egglegging foregår fra midten av juni i Nord-Norge og senere jo lenger man kommer . Liten kålflue , tovingeart i familien Anthomyiidae. Har stort sett samme utseende, utbredelse og gjør samme skade som stor kålflue. Leveviset er noe forskjellig, idet den har to generasjoner om året. Første generasjons larver opptrer om våren over hele Norge, mens andre generasjon forekommer fra juli . Du kan få angrep av stor og liten kålflue , der den lille opptrer i mai – juni og den store i august – september.

Vet ikke om du har kålflue på dine trakter, men kålmøll har du sikkert. Den kommer i stooore mengder. Så har du stor og liten kålsommerfugl , og disse opptrer nok også til forskjellige tider.

Strategien er såkalt integrert plantevern, der flere tiltak virker sammen. De viktigste artene er lita og stor kålflue som, uten effektive . Hunnen er gråsort med en oval bagkrop, der bagtil spidser ud i læggerør.

Hannen er mørkere, næsten sort med smallere, mere parallel bagkrop. Vingerne er svagt røgfarvede hos begge køn. Gjerdet er gult på farge og innsatt med insektgift. Den fungerer best i åpne, flate områder.

Vi har per i dag ikke gode kjemiske midler mot kålflue så dekking med fiberduk eller insektnetting er det som gjelder. Kålmøllen var tidlig på vingene i år og det ser ut til at det er flere enn i fjor. Den voksne kålmøllen legger egg på bladene og larvene lager karakteristiske vindusgnag på bladene.

Sterke angrep kan sette. Dette skjer kanskje mest fordi de holdes under kontroll av nyttedyr som løpebiller og kortvinger. Dyrking av hodekål foregår derfor med brukbart resultat uten bruk av nett eller fiberduk. Hodekål tåler en god del angrep både av kålflue og sommerfugllarver før det blir skade. Problemet er at hard pussing gir . Grønnsakfluer Anthomyiidae.

Modellen er en ren observasjonsbasert modell og det inngår ingen værdata eller værprognoser. Beklager, noe gikk galt. I modellen skilles det ikke mellom stor kålflue og liten kålflue.

Registrering av egglegging hos kålflue v. Raden skal ikke være grensera men det er best at raden er i nærheten av kantvegetasjon, f. Lag en liten grop i jorda rundt planten.

Categories: Uncategorized