UncategorizedKålflue bekæmpelse

Kålflue bekæmpelse

Akkurat nå herjer kålfluene med kål og brokkoli. Men de små skadedyrene kan slås tilbake gjennom snedig bruk av sopp, kinakål og kløver. Larven er en maddike og er 8-10. Forskningsmæssigt har dette skadedyr haft stor interesse.

Erhvervsmæssigt er man i dag godt hjulpet af forskellige former for værktøjer. Den voksne kålflue er ca.

Udseendet minder om stuefluens. Inden for biologisk bekæmpelse anvendes bakterien Bacillus thurengiensis var kursak, der indeholder et stof, der hæmmer larvernes fødeoptag og fordøjelse. I gulerødder kan prognose for skade af gulerodsfluens larve anvendes som et supplement, når det gælder beslutningsstøtte om bekæmpelse af gulerodsfluen. Kålfluer har 2-generationer i løbet af en sæson. Første generation kan have fatale konsekvenser for de små kålplanter.

Fluen lægger sine æg i jordoverfladen. Når æggene klækkes, kravler de små larver ind i rodhalsen, hvor de begynder at gnave, med det resultat, at planterne visner og dør. Prosjektet ”UV-lys til bekæmpelse av svampe” hadde tilskudd fra GAU, EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

Mundial beis ga tidvis i år ikke fullgodt vern mot kålflue , og plantene ble behandlet med Tracer (spinosad ) i tillegg før de gikk ut fra oppalsbedriften.

Mens andre mider er nyttige rovdyr, som bruges til biologisk bekæmpelse af skadedyr i drivhuset. Snegle – æder både blomster, blade og køkkenhavens planter. Især dræbersnegle (iberiske skovsnegle) kan forårsage store skader i haven. Muldvarpe og mosegrise – ødelægger græsplænen ved at lave . Entomophthora -svampe til biologisk bekæmpelse af fluer i Jordbruk. Gulerodsfluen (Psila rosae) og den lille kålflue (Delia radicum) er blandt de vigtigste skadedyr indenfor frilandsgronsager i Danmark.

Til bekæmpelse af insekter og plantesyg- domme har vi nu erfaring med en bred vifte af biopesticider, der er. Kålflue ( Delia radicum) inficeret med svampen Beauveria. Har både bekæmpende og afskrækkende effekt på kålfluer , gulerodsfluer, bladlus, mellus og nematoder.

Godkendt til økologisk avl. Pakning Flydende liter, insektmiddel nr. Granulat kg, insektmiddel nr. Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i broccoli, blomkål og hovedkål. Meget af forskningen vedrørende augmentativ biologisk bekæmpelse af den lille kålflue har været koncentreret om A. I økologisk produktion af blomkål og broccoli om sommeren er insektnet absolut nødvendigt.

Insektnet beskytter mod flyvende skadedyr som kålflue og kålsommerfugle og kan anvendes som alternativ til kemisk bekæmpelse i konventionel produktion, men det er betydelig dyrere end bejdsning eller sprøjtning med pesticid. Han er ved at fortælle om forskellige svampesygdomme, som han bruger i sit arbejde med at udvikle biologisk bekæmpelse af insekter i forskellige afgrøder. Og man må medgive ham, at dramatisk – det er det, især når han fortæller, hvordan svampe laver store huller i bagkroppen på endnu levende kålfluer , og hvordan . Gulerødder, rodpersille og pastinak.

Monitering sker ved hjælp af gule limplader og varsling foretages normalt af konsulenttjenesten. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Title, Nedsættelse af insekticidforbruget over for den lille kålflue (Delia radicum L. ): på baggrund af prognose, monitering og varsling (styret bekæmpelse ). Publisher, Zoologisk Institut. ECOguard flydende blevet godkendt til bekæmpelse af kålfluelarver. Ved gode vækstbetingelser kan planterne dog kompensere og danne nye siderødder. Angreb ses især i tidligt såede marker, da kålfluer foretrækker store planter til æglægning.

Der er ingen muligheder for kemisk bekæmpelse.

Categories: Uncategorized