UncategorizedJustering garasjeport

Justering garasjeport

Husk at du bør ta service på garasjeporten og portåpneren regelmessig. Dersom du har torsjonsfjær (fjær som går på tvers av garasjeporten ) så skal du også smøre denne. Dette inkluderer kontroll av alle deler, justeringer av både port, fjærer og motor samt en grundig oppsmøring. Jeg har en garasje leddport som trenger justering.

Et par av beslagene tar bort i skinnene slik at porten går tregt. I tillegg er et par av beslagene løse og trenger å festes parin.

Porten kjører seg skjev over tid. Må måles og rettes og fjærer og wire må justeres. Noen skruer på trinsebeslag må skrus i på ny.

Har montert en hel masse Lobas-porter og dette har aldri vært noe problem. Ingen mulighet for å justere sideskinnene lenger ut mot veggen? Eller er det den fastmonterte sideskinnen du har?

Fulgt merkingen på rullefestene slavisk? Er glippen jevn hele veien, eller mest .

På side finner du en oversikt over hva de enkelte pakkene skal inneholde av deler og skrueposer. DET BLIR LEVERT: stk garasjeport. Før en justerer må en stenge porten og bruke samme fremgangsmåte som beskrevet tidligere. Først begynner du med å sette veggskinnene på venstre og høyre side av lysåpningen (ikke skru fast), bruk tvinger til å holde dem på plass, dette for å kan justere.

Kontroll av garasjeport åpningen. Om du må justere skinnen oppover, så må du ikke flytte den mer en at nederste hjulet fortsatt ligger i skinna. STEG strekkfjær (figur 24) Justering av Fjærene. Justere garasjeporten fjærer på egen hånd kan være vanskelig, men mulig hvis du bare følger de retningslinjer for sikkerhet, har en vag forståelse på hvordan en garasjeport, og følg instruksjonene – dette er svært viktig som prosessen ellers kunne bli litt farlig. Nå, den mest brukte er torsjonsfjærer, montert i både manuelt.

Slik gjør du: Hvordan du justerer en garasjeport torsjonsfjær. Hvis du allerede har funnet ut at det bare trenger justering. Martin Garasjeporter har en design som reduserer risikoen for at barn og voksne skal komme i klemme eller bli. MEN, UKYNDIG ELLER SKJØDESLØS MONTERING, JUSTERING OG VEDLIKEHOLD KAN VÆRE FARLIG. Edlandsporten AS – Monteringsanvisning for garasjeport.

Det kan oppstå alvorlige personskader og skader på materiell, dersom du ikke sikrer porten godt og utviser stor forsiktighet ved montering eller justering av fjærer,. Forsøk aldri å justere eller å løsne vaiere og fjærer når porten er i lukket eller halvåpen stilling. Ny garasjeportåpner er montert, men trenger hjelp til justering og å få den i drift.

FØR DU SETTER IGANG… For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas.

For sikkerheten til alle involverte, vær oppmerksom på de advarsler som er gitt i denne veiledningen. FØR DU STARTER MONTERINGEN, LES DENNE VEILEDNINGEN NØYE. Har prøvd å justere på portåpneren, uten hell. Portåpneren er av typen Liftmaster professional. Garasjeportåpneren må kun aktiveres hvis garasjeporten er fullt synlig, hvis det ikke befinner seg hindringer i nærheten og hvis åpneren er innstilt riktig.

Ingen må gå inn i eller ut av garasjen mens garasjeporten går opp eller ned. Unn garasjeporten et regelmessig stell, så vil du ha glede av den lenge etter at garantitiden er utløpt. Vi hjelper deg med vedlikeholdet og tilbyr service til fast pris.

Igland Garasjen leverer garasjeporter og portåpnere over hele Norge. I store deler av landet tilbyr vi også montering. Vi leverer isolerte stålporter i meget . Denne anvisningen beskriver montering bruk og vedlikehold av Canimex garasjeport beslag eRSC, dette kan gjen- nomføres med.

Hver gang det utføres service på porten bør fjærspenningen kontrolleres og om nødvendig justeres.

Categories: Uncategorized