UncategorizedJorddekke

Jorddekke

Slipper gjennom vann, luft og næring. Hindrer avdamping, kveler ugress og beskytter mot uttørking. Bruk jorddekket i bed og beplantning, rundt trær og busker, under steinpartier og heller. Før planting, legg ut jorddekket , og klipp et hull der plantene skal spas ned.

Fest jorddekkets kanter ordentlig. Ved stein- og hellelegging skal jorddekket ligge rett .

Forsøk har vist at innholdet av forskjellige sporstoffer er høyere i planter gjødslet med grønnmasse i forhold til planter gjødslet med annen gjødsel. Jeg dyrker med jorddekke av gressklipp og hageavfall, det gir mye mer gjødsel i kjøkkenhagen enn jeg ellers ville klart å tilføre utenfra. Hageavfall fra bedene omdannes til effektiv gjødsel på stedet.

Jeg elsker å se at det vokser i hagen. Fremover nå skal det skje så enormt mye! Om et par måneder vil jeg kunne se utover . Erfaringer og tips til deg som dyrker grønnsaker med jorddekke og har brunsnegler i hagen. Slik kan du begrense snegleangrep.

Duken holder på jordens fuktighet og naturlige varme.

Jorddekke setter en effektiv stoffer for ugress. Skulle du ønske du hadde ett triks som gjorde at du slapp å luke, vanne, gjødsle og grave? Bærvekstane konkurrerar dårleg med ugraset. Ulike former for dekke på jorda under plantene kan hindre ugraset, dette er særleg aktuelt i økologisk dyrking.

Ulike typar jorddekke har ulik verknad på planteveksten. Forfattere: Kirsty McKinnon. Forsidefoto: Kirsty McKinnon. Foto: Anne- Kristin Løes s1og 1 Kirsty McKinnon s 1 og.

Layout og trykk: Dialogue as. Er du blant dem som (i beste mening) benytter bark som jorddekke i hagen, og opplever å stadig måtte gjødsle for å unngå gule blader på plantene? Forklaringen ligger i dekkematerialets sammensetning. Bruk av organiske eller uorganiske materialer som beskyttende jorddekke rundt plantene i for . T35-C-sterkt endret fastmark med jorddekke. Sterkt endret fastmark med jorddekke omfatter ulike suksesjonstrinn fra helt vegetasjonsfrie jorddekte flater og arealer med kun spredte pionerarter til tettere vegetasjonsdekte arealer der både busker og trær også har etablert seg.

Beklager, kunne ikke finne noen treff for søket . Norge i dag,kan grønnsakdyrking. Dette heftet tar for seg . WP: ulike strategier for overlevelse og etablering – hva slags plantemateriale er best egnet under gitte forhold.

Hvordan påvirkes etablering av ulike tiltak. Leveres i en rekke forskjellige størrelser. Hva kan brukes som jorddekke. For å spesifisere spørsmålet litt.

I et hagelag der vi driver økologisk dyrking av grønnsaker, ønsker vi å dekke jorden for å ikke få så mye ugras, men ikke med aviser. Det fungerer jo best mot ugras med aviser, og halm over, men aviser er ikke spesielt økologiske da, . Ta vare på alt hageavfallet – det inneholder næring som bør føres tilbake til jorda heller enn å kjøres vekk. Planteavfall kan legges rett på jorden som jorddekke eller legges i komposten.

Kvister kan med fordel kuttes opp i en kompostkvern – da omdannes de til jord mye raskere – men behold gjerne en kvisthaug til pinnsvinet.

Categories: Uncategorized