UncategorizedIncoterms 2000 leveringsbetingelser

Incoterms 2000 leveringsbetingelser

Det utgis her i landet av ICC Norge, både i engelsk original og norsk oversettelse. Oversiktsplansjer som denne er kun ment å gi en generell oversikt. I Internasjonal handel er det laget standard leveringsbetingelser som tydeliggjør hvem som bærer ansvar, kostnader og hvem som har ansvar for og eksport- og importformaliteter ved transport. Et sett standarddefinisjoner for levegingsbetingelser som benyttes i internasjonal handel.

Denne klausulen kan kun benyttes for sjøtransport, til havs eller på kanaler.

Incoterms står for International . FOB – Free On Board (angitt lastehavn): Dette er den klassiske maritime handelsregel. Selgeren må laste varene ombord på . Illustrasjonen viser når risikoen går over fra selger til kjøper, og således hvem av partene som har behov for transportforsikring og. Et hovedproblem med nåværende regelverk er manglende kjennskap til hva de enkelte leveringsbetingelsene innebærer.

Det gjelder både blant eksportører og importører, men i vel så stor grad blant transportører og banker. Tendensen, spesielt hos .

Leveringsbetingelser dreier seg om vareforsendelser. En softwareforsendelse over nett har således ikke noe med leveringsbetingelser å gjøre. LTL Rogaland inviterer til kurs i: LEVERINGSBETINGELSER. Quality Airport Hotel, Stavanger.

Gi deltakerne kunnskaper om rettslige forhold som gjelder ved de ulike leveringsbetingelser og belyse forholdet til . Reglene regulerer hvordan kostnader,. Vi snakker om varer under transport. Overføring av software, konstruksjonstegninger og liknende over Internett kan . Dette betyr at både de utgåtte, de videreførte og de nye kodene, vil kunne brukes som leveringsbetingelser i TVINN-systemet fra 1. Ved levering fra verk er. Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser! Alternative leveringsbetingelser.

E-Gruppen (Avreise-regler). Innledning, presentasjon, avgrensing og gjennomgang av ulevert materiell. Hvorfor leveringsbetingelser ?

For NTNU er det vanlig å forlange leveringsbetingelsen DDU eller DDP. Rentpack lager ordre til leverandør med kopi til bestiller. DDU bestillers ønskede lokasjon.

Categories: Uncategorized