UncategorizedIkkemetall væske

Ikkemetall væske

De fleste ikke-metallene er imidlertid gasser. De har forholdsvis høy elektronegativitet (gir ikke lett fra seg elektronene sine), og med unntak av hydrogen befinner de seg i øvre høyre del av periodesystemet og adskilles fra metallene med . Grunnstoffene er delt inn i tre grupper: metaller, halvmetaller og ikke – metaller. Et metall er et grunnstoff eller en legering av to eller flere grunnstoffer som i ren tilstand leder elektrisitet og varme og har karakteristisk metallglans.

Vi deler grunnstoffene i metaller, halvmetaller og ikke – metaller.

De er transparente, ikke kan være polerte, og er ikke skinnende unntatt grafitt og jod. De har lavt smeltepunkt og kokepunkt bortsett boron, kan karbon og silisium. I den periodiske tabellen, metallene er plassert på venstre, og de ikke – metaller på høyre side. Først av alt, la oss se på forskjellen i de kjemiske egenskapene mellom metaller . Snutten tar for seg noen eksempler og demonstrerer typiske egenskaper, både fysiske og kjemiske, som skiller metaller og ikkemetaller Også noen halvmetaller vises frem.

Vi blir forklart grunnstoffenes plassering i periodesystemet og betydningen av symbolene som er ført opp for et grunnstoff. Observasjoner av naturen gir oss empirisk kunnskap. Bufret Lignende I studiet av stoff og materie inngår både biologi, kjemi og fysikk.

En hypotese er en tentativ forklaring på et observert fenomen. Fra hypotesen kan vi gjøre prediksjoner om hva vil skje hvis vi gjør sånn og slik. Vi må gjøre eksperimenter for å teste hypotesen.

Halvparten av ikke metallene er. Resten er faste stoffer bortsett fra. Svovel er eksempel på et ikke – metall. Som de aller fleste andre ikke – metaller er stoffet en.

En vanlig inndeling er metaller og ikke – metaller. De aller fleste grunnstoffene er metaller. Metallene står til venstre i. Utover i denne boka kommer vi stadig tilbake til inndelingen av grunnstoffer i metaller og ikke – metaller.

Lese ut fra periodesystemet om et grunnstoff er metall, ikke – metall eller halv- metall: De grønne er metaller, de gule er halv-metaller og de oransje er ikke – metaller. Kjenne til stoffenes tilstand (Fast stoff, gass og væske ) ved romtemperatur:kvikksølv og brom er flytende, nesten alle andre er fast form ( metallene) og noen øverst . Kvikksølv er det eneste flytende metallet ved romtemperatur. Oppgi fem vanlige egenskaper for ikke – metaller.

Ikke – metall –. Svært dårlig leder av elektrisk strøm med unntak av grafitt.

Ingen skinnende overflate. Hvilket metall er en væske ved romtemperatur? Hvor mange av grunnstoffene i periodesystemet er gasser ved . Hvordan ved vi, hvilke stoffer der er metaller? Når vi kigger os omkring, ser vi mange forskellige stoffer, men de fleste er ikke metaller.

Luften omkring os indeholder ikke metaller. Van mælk, øl, sodavand og andre væsker er heller ikke metaller. Glas og plastic er ikke metaller , og mursten, sten og jord er heller ikke.

De indeholder ikke bevægelige ladede partikler (elektroner eller ioner) og er . En må aldri varme opp væske i en lukket skål, det er da fare for eksplosjon. Dersom ovnen ikke blir rengjort kan dette skade overflaten og levetiden på produktet minsker. Dersom det oppstår røyk, skru av ovnen og trekk ut kontakten.

Hold døren lukket for å slukke flammene. Barnemat som blir varmet opp i . Alle grunnstoffene har en plass i periodesystemet. Dmitrij Mendelejev er kalt periodesystemets far. Partiklene er alltid i bevegelse.

Gjennomsnittsfarten (bevegelsen) til partiklene i et stoff bestemmer temperaturen i stoffet. Avstanden mellom partiklene i en væske.

Categories: Uncategorized