UncategorizedIk mat kontrollskjema

Ik mat kontrollskjema

Det er viktig at dere oppdager avvik, utbedrer disse og hindrer at det skjer igjen. En god og systematisk avviks- behandling vil bidra til trygg mat. Det er et krav om at alle matbedrifter skal ha en skriftlig rutine for avviks- behandling. Avvik bør registreres i et eget skjema.

Dei elektroniske skjema finn du i Mattilsynets skjematenester og i skjemakatalogen i Altinn. Logg deg på Mattilsynets skjematenester her.

Papirskjema må skrivast ut. Skjema finn du og på dei . Rengjøring er et sentralt krav for alle som produserer og serverer mat og derfor aktuell som del av virksomhetens internkontroll. Eksempel på internkontroll for nedkjøling av mat. Noen ganger kan det også være nødvendig å gjøre kontroller og føre skjema for å dokumentere at praksis skjer som avtalt. IK – mat kontrollskjema avdelingskjøkken.

Kvitteringsliste for hovedrengjøring. Avvik, kundehenvendelser og beredskap.

Avviksbehandling og korrigerende tiltak. Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i. Registrer temperatur i kjøleskap, fryseboks og oppvaskmaskin på skjema som henger på. Håndtak og knotter Ukentlig Vask med såpe og vann.

Oppvaskkluter eller tørkehåndkler. Smilefjes Premium er rettet mot større bedrifter med mer sammensatte behov. Med IK Mat premium pakken får du noe spesielt samt det lille ekstra av IK mat skjema og oversikter. Driver du for eksempel engrossalg, har flere avdelinger eller lager 1 økologisk mat, trenger du dette utvidede . Systemet er bygget opp etter Mattilsynets trinn for kontroll: Grunnforutsetninger, fareanalyse og kontroll med kritiske punkter. Dokument kan redigeres av.

Leserettigheter automatisk fra klassifisering og organisasjon. Redigeringsrettigheter automatisk fra klassifisering og organisasjon ¤K~Vefsn~5. Eller bare reint ut gæern? Dette regelverket skal gjøre det lettere for bedriften å ha kontroll på at maten de serverer er trygg. Appen fungerer for bedrifter i alle størrelser – fra kiosk til hotell.

Kontrollskjema for temperatur i en ringperm. Kurs og aktuelle datoer. Fyll ut skjema så ringer vi deg og hjelper deg med dine spørsmål.

Vi vektlegger brukervennlighet og tilpasning. Har du eksisterende rutiner som fungerer godt, kan vi selvsagt . Enkelte kontroller bør utføres av de personer som har ansvar for det aktuelle arbeidsområdet. Det er utarbeidet egne skjemaer som har noe ulik utforming alt etter hva som skal . Hovedhensikten er at forskriften skal resultere i et fungerende IK – MAT system, som skal gjøre det enkelt for.

Categories: Uncategorized