Ig kum

Den har innstøpt gjengehylse til stige. Smør pakningen med ig-glidemiddel. Be om tilbud Skriv ut tabell. T – innstøpt gummipakning i muffe og trykktestet.

De har en økt godstykkelse, som bidrar til tette skjøter.

Trykkkraften som oppstår ved kompresjon av pakningen fanges opp av armeringen i muffen. Mannhullet i ig -mellomdekke kan i tillegg dekkes med rist av galv. Lokk og ramme av støpejern.

Som skjøt mellom justeringsringer benyttes not og fjær eller falsskjøt. U-dykker i seigjern for IG – kum. Av denne grunn er kum merket PRE-BAS og PREVA utelatt fra denne utgaven av produktkatalogen. Basal ig rør (rør med innstøpt pakning).

Kummer uten tetthetsgaranti.

Kumringene er ikke tetthetskontrollert på fabrikk . Kumelementer og skjøter for kummer med sirkulært tverrsnitt for adkomst til vann- og avløpssystemer. Produktene kan leveres med og uten krav til tetthet. Løse eller ettermonterte stiger inngår ikke.

Oppdragsnavn: Ajourført. Ig -rør og ig -rørdeler. Transportskade muffe-ende. Skade på kum spiss-ende. Håndtering av betongprodukter.

Salgs og Leveringsbetingelser Østraadt . Glidemiddel for Ig rør s. BASAL Kjegler og Topplater s. Dette er IG – Kum i MAX Kvalitet. Testet på 10m vannsøyle. Med påført tverrlast på kN. Fordeler: – Lett å montere.

Stabil under montering, også ved høy vannstand.

Mindre risiko for feilmontering. Skjøt og gods er dokumentert med prøvetrykk på meter vannsøyle i minutter uten drypp, samt tverrlast i skjøt på kN. Anbefales benyttet til kummer . DET KAN BENYTTES sTK JUsTERINGsRING MED. TøTTERINGER sKAL ALLTID mm BENYTTES mm -MELLoM KUMDELER BENYTTES GLIDEPAKNING.

ED RøRINNFøRING KUM BENYTTES mm IG PAKNING oG MUFENs oPP TIL soomm, mm FRA soomm BENYTTEs INNsTøPT MUFFE . Det foreslås å benytte IG – kum uten drenering for VK3. Strøm legges i fra avløpspumpestasjon. Det forutsettes at det opprettes en overtakelsesavtale med Hol kommune for overtakelse av.

VA-anlegget, når dette.

Categories: Uncategorized