UncategorizedIcopal radonsperre

Icopal radonsperre

Stråledosene fra radongass i grunnen kan begrenses til et ufarlig nivå med. Icopal Radon membraner og Icopal Radonbrønner. Hva er radon og hvordan virker den? Radonprodukter i fra Icopal. Gjennom å montere radonsperrer i .

Ny byggeforskrift krever sikring mot radon. Radonkonsentrasjonen i et hus kan ikke forutsies før bygningen er oppført. De kan installeres som en vanlig fuktsperre og får da også dennes funksjon i tillegg til radonsperre, eller den kan legges i grunnen. I alle tilfeller er det av største viktighet at alle skjøter og gjennom- føringer utføres på en slik måte at de blir lufttette og dermed . Se hvordan du effektivt tetter bygget mot giftig radongass med vår nye monteringsfilm.

Produkt Innehaver Utløpsdato. RMB 4er en tolags LD-polyethylenmembran armert med et sterkt nett av polyestertråder for å gi høy trekk- og rivest. Norge, eller ni prosent av boligmassen, har så mye radon i inneluften at mottiltak anbefales.

Det er ikke lov å bygge boliger med for høye radonforekomster og derfor ha radonsperre som standard. Forebygg Radon – bygg med radonsperre. Nå kan du bestille vår nye Radon Startpakke! Norge uten å legge radonsperre er i beste fall risikabelt. I verste fall kan det være dødelig for beboerne.

Også i områder med lave forekomster av radon kan tilkjørt fyllmasse og senere . Stamme av polyester, over og underside av polypropylenfIlt. ICOPAL BASE RADONSPERRE : SBS asfalt. Forsterket polyesterfilt. Til bruksgruppe A som Radonsperre.

Med ny plan- og bygningslov fra 1. På bakgrunn av landsomfattende kartlegging er det anslått . Ettlags belegg med stamme av forsterket polyester pålagt SBS asfalt. Legges med omlegg på 10cm. Oversiden er belagt med sand.

Den er smidig og lett å sveise, selv i streng kulde.

Under siden er belagt med sand. Dette skjer til tross for kraftig økende byggeaktivitet i hele landet. Likevel viser salgstall fra Norges største leverandør av radonforebyggende materialer at stadig flere entreprenører velger å bygge uten .

Categories: Uncategorized