UncategorizedHvorfor resirkulere plast

Hvorfor resirkulere plast

Har resirkulering av plast egentlig noen effekt for å spare olje? Man sparer energiforbruket tilsvarende to kilo olje ved å bruke en kilo gjenvunnet plast. Man bruker to kilo olje for å produsere en kilo plast. Vi oppfordrer folk til å bruke sunn fornuft når de . Når materialet gjenvinnes til nye produkter sparer vi både klimautslipp og bruk av naturressurser.

Mesteparten av avfallet er ressurser som kan brukes på nytt.

En del av avfallet er skadelig når det kommer på avveie. Gjenvinning er bra for miljøet. Produksjon fra råstoff er ofte mye mer.

I ordningen med utsortering av plastemballasje , er det kun emballasjen, altså varens originalinnpakning, som skal leveres inn. Vel av alle norske . Norge ligger på verdenstoppen på gjenvinning av plast , og nordmenn blir stadig flinkere til å sortere. Men fortsatt slurver mange med rengjøringen av plasten.

For hver kilo returplast som erstatter plast av jomfruelig materiale, spares råvare og energi tilsvarende kilo olje.

Forskere har regnet ut at . Resirkulering er å bruke materiale fra avfall som råstoff til å produsere nye varer eller ressurser. Ved resirkulering hindrer man avfallet fra å hope seg opp på søppelfyllinger eller å bli brent. På den måten kan man redusere utvinning av råvarer fra naturen. Det resirkulerte materialet er dessuten en ressurs som kan utnyttes.

I Grenland hentes plastemballasjen hjemme hos husholdningene hver uke. Hvordan skal det leveres? Ta ut matrester, skyll og rist plasten før den legges i pose eller sekk. Husk også dobbel knute på posen eller sekken. I en artikkel i tidsskriftet Samfunnsøkonomen tar forskningsleder Annegrete Bruvoll fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og masterkandidat Sana Hasane et oppgjør med søppelgjenvinning, spesielt gjenvinning av plast.

Store summer pøses inn i gjenvinningsløsninger i dag, og myndighetene har bestemt at søppelavgifter skal . Det vil si at for hver kilo plast du resirkulerer spares to kilo olje. I gårsdagens Forbrukerinspektørene (FBI) på NRK var Grønne Jenter invitert til å snakke om resirkulering. Jeg, Malin i Grønne Jenter, var invitert hjem til Christian Strand. Jeg skulle snakke om hvordan og hvorfor plast bør resirkuleres. Plast gjenvinning er stadig mer nødvendig å vite hvorfor, for å vite hva som er prosessen, dets vanskeligheter og sine fordeler og fordeler.

Ulike typer plast i forskjellig materiale, utforminger og størrelser. Her har vi samlet sammen spørsmål vi opplever å få mye inn til oss på sortere.

Ta gjerne kontakt med oss om du savner noe. Resirkulering og gjenvinning av plast. Rundt prosent av all . Plastemballasjen skal være helt tom når den kildesorteres. Det er altfor mye plastemballasje , så vi må i hvert fall resirkulere det.

Vi sorterer så mye plast vi kan, sier Bjerga. Ringhagen har kontroll på plasten og viser fram diverse emballasje. Det er noen ting man stusser på av og til, som for eksempel isopor. Det går visst som plast det også. Hvis jeg er usikker så . På Nedre Romerike skal innbyggerne kaste plast i restavfallet fordi vårt ettersorteringsanlegg sorterer ut plasten automatisk.

Vår fabrikk sorterer i fem ulike plasttyper som blir gjenvunnet. Plasten som sorteres ut fra restavfallet i ettersorteringsanlegget, materialgjenvinnes og blir til nye produkter, som bygningsmaterialer, . Det betyr at ved å gjenvinne plastemballasje , reduseres CO-utslipp med rundt to kilo for hver kilo plast som resirkuleres , sammenlignet med å forbrenne den. Da er alle utslipp knyttet til gjenvinningen tatt me også transport.

Og vi kan fortsette med andre avfalls-typer. Når vi gjenvinner kartong bruker vi . Engangsflasker bør vi kutte ut med en eneste gang, juice kan kjøpes på kartong som resirkuleres , eller enda bedre, ferskpresses hjemme. Jeg bruker glassflasker som jeg tar med meg hjemmefra .

Categories: Uncategorized