UncategorizedHvordan legge ned et aksjeselskap

Hvordan legge ned et aksjeselskap

Hvordan oppløse og slette et aksjeselskap (AS). Oppløsning og sletting av et aksjeselskap må gjøres i to trinn. Neste trinn er at foretaket beslutter sletting.

Begge deler må meldes til Foretaksregisteret. Tiden mellom disse to trinnene kalles normalt .

Frivillig avvikling av et firma innebærer at firmaet frivillig vedtas nedlagt uten ytre påvirkning, altså ikke som følge av konkurs, men av. Sletting av aksjeselskap. Samordnet registermelding. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde sletting. Først melder du oppløsning.

Selv om et selskap er endelig avviklet og slettet i Foretaksregisteret, kan det rettes krav mot selskapet. Både aksjonærer og avviklingsstyre kan bli holdt personlig ansvarlig.

Hva kan aksjonærer og medlemmer av avviklingsstyret gjøre for å unngå personlig ansvar for slike udekkede krav ? Det er mye usikkerhet om reglene og rutinene ved avvikling av selskaper. Dette gjelder både de formelle reglene og de mer praktiske forholdene knyttet til bl. Avvikling av et norsk AS er normalt en enkel prosess, men visse standarder må følges for at avviklingen skal være lovlig. Det må avholdes en generalforsamling og lages en kort generalforsamlingsprotokoll som viser at det er besluttet oppløsning av selskapet. Er bare meg i firmaet, og blir nødt å slå meg konkurs da det ikke er midler i firmaet lengre grunnet dårlige tider.

I denne protokollen skal det også fremgå valg av et . Har ingen kreditor gjeld. Ved avvikling av aksjeselskaper er det en del formelle grep som må gjøres for at selskapet skal anses som endelig oppløst. Beslutning om oppløsning. Er det inntrådt forhold som etter vedtektene skal medføre oppløsning av selskapet, eller skal selskapet oppløses som følge av bestemmelse i lov, skal . Det er viktig at du melder i fra til myndighetene når ditt selskap avslutter sin virksomhet i Norge. I forretningsplanen er dette ett av de områdene som skal . Når et aksjeselskap er endelig oppløst vil det fortsatt være spor etter selskapets eksistens som kan føre til at et slikt.

Uansett hvordan man velger å beskrive rettstilstanden er det mye som tilsier at et oppløst selskaps.

De nye skattereglene innførte imidlertid reell skatteplikt på utbytte fra aksjeselskap (inkl. allmennaksjeselskap ) til personlig aksjonær (jeg ser her bort fra skjermingsfradraget som gir skattefritak for et utbytte på ca. av aksjens kostpris). Spørsmålet for de personlige aksjonærer er hvordan få minst mulig . Selskapet fattes av generalforsamlingen, jfr. Med henvisning til vedtektenes § 1 legger styret til grunn at dette vedtaket krever tilslutning fra minimum av de avgitte stemmer så vel som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Bufret Lignende For dager siden – Aksjeselskap velges av stadig flere som starter bedrift i Norge. Lær det viktigste om denne selskapsformen, og gå videre til vår gratisguide for oppstart. Etter opprettelse blir du bedt om å sette pengene inn på konto, og når det er registrert får du et skjema som bekrefter aksjekapitalen, det er dette du skal legge ved. Villighetserklæring fra . For sletting av morselskapet i utlandet anbefales at dette gjøres via firmaet du stiftet NUFet fra. Husk å legge ved protokoll fra ekstraordinær generalforsamling som dokumentasjonsvedlegg.

Kilde: Brønnøysundregistrene – sletting av selskap. I de tilfeller hvor bedriften ikke er i stand til å. Kreditorene kan ikke begjære tvangsakkord i et selskap , det kan bare selskapet selv, jfr. Kravet er at selskapet er illikvi . Det hadde selvfølgelig vært fint å få tilbake pengene.

Categories: Uncategorized