UncategorizedHvordan lage raftekasser

Hvordan lage raftekasser

I denne videoen viser vi hvordan du bygger gavl på din Grimstad Garasje. Figur 3-viser hovedprinsippene for hvordan et skrått tretak skal luftes. Men det er ytterligere noe man må påse hva gjelder raftekasser.

Beskrivelse av forsøkene. Gjennomføring av forsøkene.

Tror du må ha mer lufting ja. Jeg vet ikke helt om jeg skjønner hva du mener her? Hvilken dimensjon hull bør jeg lage i raftkassen? Hvordan skal jeg feste fluenetting i . Kneveggen kles utvendig med vindsperre og fores ut inn- vendig for å få tilstrekkelig isolasjonstykkelse.

Skrådelen i A-takstolen bør også lektes ned for å få tilstrekkelig iso- lasjonstykkelse. Mot yttertak lages det en luftespalte som gir fri luftgjennomgang til . Raftekassen er en del av taket til en bygning.

Rafta er overgangen mellom sideveggene og taket. Dette kalles noe mer upresist også gesims. Takutstikket ( gesimsfremspringet) utover rafta må beskyttes mot vær og vin og man kler således undersiden inn til en kasse.

Ofte brukes uttrykkene gesimshøyde og raftehøyde om . Det er hovedsaklig to grunner til at et tak må være luftet: for å hindre temperaturøkning på taktekkingen slik at du unngå snøsmelting, og for å kunne tørke ut fukt i takkonstruksjonen. Ventileringen av taket reguleres med luftesjikt av sløyfer og lekter. Rafteplaten skyves ut i raft til det er min.

Utrulling langs takfoten: 1. Kubb mellom hver sperre før utrullingen starter. Monter Tyvek på samme måte som på plan 1. Utvendig omramming lages av 19×98. Panel i raftekasse monteres tett. Må lages på byggeplass og leveres i løpem. Seksjon med vindu monteres på midten.

Det kan være lurt å ta ut glasset for å gjøre . Vi skal til å isolere 2. Husk at det viktig at luften som går under undertaket og vindsperren også må ut av gjennom åpninger i raftekasser eller ventiler.

Nye og riktig monterte tettesjikt i forbindelse med etterisolering gjør bygningen tettere, og behovet for ventilasjon kan dermed øke. Les også: Istapper varsler taktrøbbel. Nå kan du se hvordan det egentlig står til med taket ditt.

Før man tar stilling til hvordan takkonstruksjonen skal utformes og konstrueres, må den prosjekterende ha omfattende kunnskaper og viten om såvel statiske som byggfysiske krav som må tilfredsstilles for å få et sikkert og funksjonelt tak. De statiske beregninger må selvfølgelig være i orden. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk. Ullevaal Business Class, Oslo, 7. Bufret Isolering av kaldloft i enebolig. Isolering,Snekker Fjerne gammel (ødelagt) isolasjon på kaldloft i enebolig.

Tynne plater på åsene enkelte steder må også fjernes. Legge ny isolasjon inkl. Deler av kaldloftet skal også ha nye (helt enkle) plater på åsene da det benyttes som lager. Om mulig også lage åpning fra raftekassene og inn til loftet for å forbedre luftingen. Jeg har også vurdert å legge varmekabler i takrennene for å hindre at det bygger seg opp tykke islag.

Noe annet jeg bør tenke på? Vann renner inn fra raftekassene , John O . Det er to måter å bygge skrå tak med kaldt loft over trebjelkelag på: − All lufting av taket skjer i takflaten mellom undertaket og opp lektet taktekning, som f. Loftet har ingen åpninger mot det fri. Taket må ha dampåpent, vindtett undertak. Konklusjonen retten trakk viser hvordan mangelsvurderingen rent praktisk må skje.

Om bestemmelsen om faglig godt arbei har oppfatningen tidligere vært at. Til slutt ble takkonstruksjonen heist på plass og raftekassene montert.

Categories: Uncategorized