UncategorizedHva står ee avfall for

Hva står ee avfall for

Kasserte elektriske og elektroniske produkter, såkalte EE- produkter. Eksempler er støvsugere, komfyrer, tv-apparater, PCer, mobiltelefoner, leker med . Dei fleste elektriske og elektroniske produkt inneheld helse- og miljøfarlege stoff i forskjellige mengder. Spør din innsamler om hvordan du gjør dette på best mulig måte.

Informer alle på prosjektet om håndteringen av avfall (typer, håndtering og lagringsmuligheter).

Elektrisk og elektronisk avfall i bygg- og anleggsprosjekter. EE-produkter vil si alt som bruker strøm eller batterier. De bruker strøm eller går på batteri og styres av elektroniske signaler. Destruksjon, energigjenvinning eller materialgjenvinning. Det vil si at det blir laget nye produkter av det.

Men hva er egentlig slike produkter? Alle typer ledninger og kabler. I noen kommuner hentes også farlig avfall, .

RENAS er landets ledende EE -returselskap. Etter forskrift om gjenvinning og behandling av avfall ( avfallsforskriften) § 1-har også forhandlere. Elretur er navnet på NORSIRKs effektive og landsdekkende produsentansvarsordning for elektriske og elektroniske produkter. Ikke var han enig i at man ikke skulle kunne ta med seg fullt brukbare saker fra et slikt mottak heller, når alt som står der allikevel skal kasseres.

Hva skjer med avfallet ditt? NORSIRK ivaretar produsentansvaret for Power i Norge – hvilket betyr at NORSIRK . Hva kan du levere i butikken? Det kan for eksempel stå slik: 7. Kommunene har etter forskrift plikt til å ta imot ee – avfall fra husholdningene og rett til å få dette hentet av et returselskap.

Manglende avklaring av returselskapenes forpliktelser og manglende samarbeid mellom returselskapene fører nå til at mange kommuner kan komme til å stå uten avtaker for ee – avfall. Vil det være innenfor lovens rammer at en forhandler lagde en byttebod? Og er det kun verksteder som skal få . Elektrobransjen har derfor etablert RENAS AS ( returselskapet for næringselektro ) som organiserer og står for driften av et landsomfattende retursystem som oppfyller kravene i EE- forskriften.

Bedrifter som ikke er medlem av RENAS må selv organisere et . De nye kontraktene har generelt sett strengere krav til behandlingsanleggene hva gjelder mengdekontroll, dokumentasjon, kontroll på nedstrøm og etterlevelse av betingelsene . De fleste av oss har huset fullt av ting som går på batteri eller strøm.

Datamaskiner, DS-er, fjernkontroller, MP3-spillere, telefoner, strykejern, hårfønere – og mye mer! Hva er og hva gjør du med. Farlig avfall må ikke komme på avveie eller havne i naturens kretsløp. Det er årsaken til at Midtre Namdal Avfallsselskap har laget . Har du en gjenstand du er usikker på hva du skal sortere som?

EE-forskriften bør endres. Først og fremst må sertifiseringskravene til nye og eksisterende returselskaper skjerpes. I et brev til Klif datert. Gunnar Murvold mot et slikt opplegg. Her står det blant annet: RENAS . Hente gammel vaskemaskin som står på bakkenivå i oppgangen og kaste den hos autorisert mottaker av ee – avfall.

Trenger hjelp siden vi ikke. Lenvik kommune har fått innvilget midler fra Fylkesmannens skjønnsmidler for blant annet å rydde opp bilvrak og metallskrot. EE – AVFALL I LENVIK KOMMUNE. Dette gjøres i samarbeid med.

Senja Avfall IKS og Haldorsen AS. Første innsamlingspunkt er i Rossfjordstraumen.

Categories: Uncategorized