UncategorizedHva kjennetegner metallene i periodesystemet

Hva kjennetegner metallene i periodesystemet

Alle disse grunnstoffene er tegnet blå i periodesystemet. Metallene forekommer i alle grupper i periodesystem med unntak av gruppe 1 og 18. De har både metalliske og ikke-metalliske egenskaper.

Med unntak av kvikksølv, som er flytende over . Ikke- Metallene er til høyre i periodesystemet.

Edelgassene Helium (He), Neon ( Ne) og Argon (Ar) finner vi i gruppe 18. Fluor (F), Klor (Cl), Brom (Br) og Jod (l) finner vi i gruppe 1 og disse kalles for halogener. Halogener danner salter med metaller. Ett eksempel på dette er at det dannes NaCl av klor og natrium. Dagens periodesystem sorterer grunnstoffene etter antall protoner i atomkjernen (atomnummer) i stedet for atomvekt slik Mendelejevs tabell gjorde.

Lantanoidene og aktinoidene er metaller. De fleste ikke- metallene er imidlertid gasser.

De har forholdsvis høy elektronegativitet (gir ikke lett fra seg elektronene sine), og med unntak av hydrogen befinner de seg i øvre høyre del av periodesystemet og adskilles fra metallene med . En legering er en blanding av ulike grunnstoffer som oppfører seg som et metall og inneholder minst ett, men gjerne flere ulike, metalliske grunnstoffer. Da vil gull og sølv være . Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bufret Lignende 1. Snutten tar for seg noen eksempler og demonstrerer typiske egenskaper, både fysiske og kjemiske, som skiller metaller og ikkemetaller Også noen halvmetaller vises frem. Vi blir forklart grunnstoffenes plassering i periodesystemet og betydningen av symbolene som er ført opp for et grunnstoff. Fagstoff: Det som skiller de ulike grunnstoffene fra hverandre, er antall protoner i kjernen. Dermed kan vi henvise til et hvilket som helst grunnstoff med et enkelt tall, nemlig atomnummeret.

Hva kjennetegner formelen til et grunnstoff? Hva avgjør plasseringen til grunnstoffene i periodesystemet ? Hva slags ladning har kjernen i et atom? Grunnstoffenes plass i periodesystemet. Hva er sammenhengen mellom antall protoner og atomnummer? Kunne noen kjennetegn for metaller og ikke- metaller.

Utover i denne boka kommer vi stadig tilbake til inndelingen av grunnstoffer i metaller og ikke- metaller. De aller fleste grunnstoffene er metaller , og de har mange felles egenskaper.

Metallene står til venstre og midt i periodesystemet , slik det er vist på figuren på neste side. Bufret Diskuter på gruppa. Ikke- metallene står til hØyre i periodesystemet. Den kjemiske formelen viser om et stoff er et grunnstoff. Hvis det bare er ett atomsymbol i den kjemiske formelen, viser dette at stoffet er et grunnstoff.

For eksempel: O– C6H12OEt grunnstoff har ingen ytre kjennetegn som gjør . Metaller og ikke- metaller er grunnstoffer som er forskjellige i deres kjemiske og fysiske egenskaper. I den periodiske tabellen, metallene er plassert på venstre, og de ikke – metaller på høyre side. Først av alt, la oss se på forskjellen i de kjemiske egenskapene mellom metaller. Metallene finner du til venstre i periodesystemet , og de har få elektroner i ytterste skall, og gir lett fra seg elektroner.

Periodesystemet er en oversikt over alle grunnstoffene som finnes. Bufret Jeg kan reaksjonsmodeller for to ikke- metaller , for metall og ikke- metall. Jeg kjenner til egenskaper for salter. Jeg kan bygge opp formler for salter ut ifra periodesystemet og syreformler. Jeg kan fortelle om vann og vannmolekylets egenskaper.

Jeg vet hva kjemisk felling er. Kompetansemål: forklare hvordan . Hva er periodesystemet ? Forklare hva som kjennetegner et grunnstoff. Vite hvor skille mellom metaller og ikke- metaller går. Learn faster with spaced repetition.

Hvor finner vi metallene , halvmetallene (metalloidene) og ikke- metallene i periodesystemet ? Elevene skal sortere ulike stoffer etter lett observerbare kjennetegn og fortelle om kjennetegnene. Hver elev får et kort eller et .

Categories: Uncategorized