UncategorizedHva inneholder eltilsynsloven?

Hva inneholder eltilsynsloven?

Forskriften skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) ble vedtatt 28. FSL (forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg ) og FSH (forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg). Justis- og politidepartementet av 1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 28. FSE gjelder for drift og arbeid i elektriske anlegg.

Elektrisitet er ikke til å spøke med. Gjennom tidene er det blitt regis- trert mange dødsfall knyttet til ulykker i elektriske anlegg. Tilgjengelig kun i trykket utgave.

Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse. Prisen gjelder nåværende utgave. Fagskolen Telemark har gleden av å tilby FSE-kurs til våre kunder. Kurset er tilpasset kravene i forskriften og inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Vårt FSE-kurs tilfredsstiller myndighetenes krav. Enkelte DLE er allerede i full aktivitet på dette forumet. FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT.

AV ELEKTRISKE ANLEGG (FSE) PÅ ENGELSK. FSE er nå oversatt til engelsk. Den den engelske versjonen er tilgjengelig på. Fokus på riktig bruk av måleinstrumenter.

Tar også med nødvendig repetisjon førstehjelp strømulykker. Styrende policy og lovgivning. Lover og forskrifter regulerer hvem som får utføre, reparere og vedlikeholde elektriske anlegg.

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk oppdatering i henhold til § i FSE, med unntak av nedfiring. Det skal ikke være mer enn måneder mellom hver opplæring jfr. FSE og kursplan fra Norsk førstehjelpsråd. Fagområde: Elsikkerhet og HMS. FSE : forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg : lavspent : Arbeidshefte.

Overordnet post: Norbok. FSE §virkeområde gir svaret: Forskriften gjelder videre for elektriske anlegg under bygging eller demontering selv om de ikke er tilrettelagt for å komme under spenning, dersom anleggene kan komme under spenning på annen måte. Arbeid på eller nær ved elektrisk anlegg : Arbeid.

Categories: Uncategorized