UncategorizedHva er universell utforming ndla

Hva er universell utforming ndla

På denne siden finner du en definisjon av begrepet, og du finner lenker til en rekke bilder som viser eksempel på universell utforming. Hva er universell utforming ? Dokumentasjonsverktøy for Helsearbeiderfag. ITSL: Legg til lærestoff fra NDLA. Fronter: Legg til lærestoff fra NDLA. Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag – Læreplan i felles programfag Vg2.

Fagstoff: Denne siden kan være en god start når du skal begynne å jobbe med temaet universell utforming. Luftkvalitet og materiale (Fagstoff, nn) . Bjørn Rørslett, Samfoto, NTB scanpix. Universell utforming er et område du som barne- og ungdomsarbeider må ha god kjennskap til. Enten vi er unge eller gamle, er funksjonsfriske eller har nedsatt funksjonsevne, så er grunnregelen at vi skal ha den samme tilgangen til . Fagstoff: Sju gode grunner til universell utforming av nettsteder, og hva slags lover og retningslinjer som gjelder.

Vi ser konkret på Store norske leksikon, Vegvesenet og NRK. Norske mediebedrifter har lenge arbeidet med universell utforming av nettsider. Det er også lovverk som bestemmer hvordan universell utforming skal praktiseres.

Fagstoff: Det bør være en selvfølgelighet at arenaer for barn og unge er tilgjengelige for alle, men slik er det dessverre ikke overalt. I denne konkurransen skal NDLA anskaffe konsulenttjenester for bistand og rådgivning vedrørende universell utforming for prosjektet GDL – Global Digital Library – for på denne måten å sikre alle relevante brukergrupper tilgang til læringsressursene. I Norge har vi et ønske om at alle mennesker skal kunne delta på de samme arenaene, og at ingen skal . Som leverandør av nettsider er Universell Utforming Krav for Web noe vi må forholde oss til. Nasjonal digital læringsarena ( NDLA ) og det tilknyttede Tilgangsprosjektet (TGP) på oppdrag fra.

En kort gjennomgang av hva som kjennetegner NDLA og TGPs prosjektmetodikk er også. Forståelsen av hva som kjennetegner et læremiddel og tilbudet av læremidler har endret seg betydelig de siste årene. Vil kriterier for faglighet, pedagogisk kvalitet, brukervennlighet og universell utforming resultere i at nettsteder som NDLA og e-bøker som produseres av forlagene endres?

Den beste læringsressursen på nett for mediefag i den videregående skolen. Smilet – et universelt språk? Bruk våre fagsider på NDLA eller andre oppslagsverk og finn korte beskrivelser av hva pragmatikk, semiotikk og samtaleanalyse (ofte kalt diskursanalyse) er.

Categories: Uncategorized