UncategorizedHva er radonbrønn

Hva er radonbrønn

Mer informasjon om dette finner du i vår monteringsanvisning. Hvilke produkter kan brukes i hvilke bruksgrupper? En radonbrønn monteres i golvkonstruksjonen og.

Radonsperre SBS er godkjent for bruk i bruksgruppe A, B og C. Radonbrønn som ekstra sikring mot radongass i nye og eldre bygninger.

Les om virkeområder og hvorfor det er viktig å beskytte mot gassinnsig. Sperre (byggets yttersjikt). Teknologi for et bedre samfunn. Utførelse av radonmembraner – . Flere frykter at dette er veldig dyrt, og det overrasker derfor flere hvor billig det faktisk er å utbedre . Hei Lure litt på dette med radonsperre, jeg trudde det bare var en tett duk som skulle ligge mot grunn.

Men når jeg nå henter inn tilbud på hus er det innklakulert en radonbrønn.

Hva er dette for noe da? Produkt beregnet til radonsikring av nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg jfr PBL og byggeforskriftens emne III strålingsmiljø paragraf -Radon pkt 2b. En radonbrønn blir ofte omtalt som et sekundærtiltak fordi den gjerne monteres under radonmembranen i grunnen. Brønnen kan monteres når nye bygg settes opp eller ved rehabilitering av eldre byggverk. Dersom brønnen ikke skal kobles til et avtrekkssystem, kan et endelokk brukes . Våre løsninger baserer seg på hva som fungerer best.

Radonbrønner og radonsug er som oftest de mest effektive tiltakene og våre tiltak har senket radonnivået til under grenseverdien i av våre installasjoner! Statens strålevern anbefaler radonbrønn som sikreste måte til å få effektiv reduksjon av radonnivåene. Det er den største risikofaktor nest etter røyking). Det finnes ikke noen risikofritt minimumsnivå (dvs. nivået bør være lavt som mulig).

Jeg anser radon i boliger som et viktig tema, og da Odd Magne Solheim la frem en oppgave som skulle søke å besvare hva som skjer med radonbrønnene det tilrettelegges for etter TEK 1 syntes jeg dette virket som en spennende oppgave. Med tiden utviklet oppgaven min seg til også å omhandle radonmåling i boliger. Bygge inn radonbrønn i grunnen som gjennom utlufting til friluft skaper undertrykk, som forhindrer at radonholdig luft siger inn i huset gjennom utettheter.

Legge radonmembran under huset ved bygging. Sørge for tettere rørgjennomføringer.

Gassen kan sive inn fra grunnen ved siden av rørene. Radonbrønnen monteres som en gjennomføring i gulvkonstruksjonen med den perforerte enden stående ned i drenslaget og enden med lokk opp i rommet. Alternativt kan radonbrønnen monteres horisontalt.

Når kan ventilasjon løse radonproblemet? SINTEF Byggforsk, Byggforskserien. Bilde: Røyken snekkerbedrift. Vidaregående skole, fløy 6m², to brønner Ø160. Denne masteroppgaven er todelt.

Den første delen omhandler radonmåling i privatbebyggelse som ikke dekkes av strålevernforskriften. Den andre delen søker å finne svar på hva som skjer med de radonbrønnene som det tilrettelegges for etter TEK 10. Bakgrunnen for studiet er et samarbeid mellom . Utfyllende om sikring mot radon. Nyutgivelsen av anvisningen om radonsikring ved nybygging er en mindre revisjon, med klargjøring om krav til radonforebyggende tiltak og om dimensjonering av rør til radonbrønner. Nytt i Byggdetaljer 520.

Sikring mot radon ved nybygging er: – flere eksempler som utdyper og . I mange tilfeller er det enkle tiltak som skal til for å redusere konsentrasjonen av radon i eksisterende bygninger. Men dersom det ikke hjelper med noen enkle tiltak og radonnivåene fortsatt. Kontakt gjerne flere firma og undersøk også hva lokale firma kan tilby av kompentanse og konkurransedyktige priser. Bygger man inn viktig tilleggssikring, for eksempel radonbrønn , unngår å bruke radonholdige masser til fylling, og sørger for god ventilasjon med god trykkbalanse. Og hva hvis byggherren i reklamasjonsperioden selv foretar måling, og det viser seg at radoninnholdet er for høyt selv med radonmembran?

Røret er utført i 1x mm polypropylen (PP) og har perforert nedre del av mm rustfritt stål. Et felt på 2mm fra enden er perforert med. Kommunen har allerede iverksatt tiltak på Slettaelva barnehage.

Barnehagen overvåkes døgnet rundt. Kommunen vil være sikker på at radonnivået nå er under grensen på .

Categories: Uncategorized