UncategorizedHva er massivtre

Hva er massivtre

Massivtreelementer er trematerialer i ulike dimensjoner som er lagt ved siden av hverandre eller i kryss lagvis og sammenføyd. Sammenføyning kan skje på flere måter. Hos BergWien Massivtre benytter . Vi deler vanligvis massivtreelementer i to hovedgrupper ut ifra . Europa og har vekket interesse hos arkitekter, konsulenter, entreprenører og byggherrer i. Men hva er egentlig massivtre ?

Massivtre elementer benyttes i bolig, fleretasjes bolighus, næringsbygg, barne- hager, skoler, svalganger og balkonger. Hva er massivtreelementer? Massivtre- elementer er trematerialer i ulike dimensjoner som er lagt ved siden av hverandre eller i kryss lagvis og sammenføyd. Planker (lameller) som ved kryssliming i. Benyttes ubehandlet, slipt og lakkert, oljet eller malt etter ønske.

Massivtre er byggelementer som er satt sammen etter samme prinsipp som kryssfinér. Antall lag varierer normalt fra tre til ni med en totaltykkelse fra til 2mm. Et massivtre-hus består av kompakte, stødige elementer av massivt krysslaminert tømmer (Cross-laminated timber – CLT). Treplatene består typisk av tre, fem eller syv lag av dimensjons-tømmer orientert i rett vinkel på hverandre og deretter limt sammen for å danne .

Skivene er stive og selvbærende og kan brukes som veggelementer, etasjeskiller, gulv, himlinger og tak . Yttervegg i massivtre er en stabil konstruksjon som med sine 88mm er solid nok for boliger i flere etasjer. I motsetning til laft vil ikke massivtre sige, det er derfor ikke behov å kompensere for dette når trapper og tak mm skal monteres. Samtidig kan massivtre isoleres som et Passivhus hvis det er ønskelig. Betegnelsen på bygningselementer satt sammen av treplank.

Planken legges som oftest i 3-lag hvor hvert lag ligger vinkelrett på det neste. Elementene kan settes sammen på ulike måter. Mye å hente Massivtre kan brukes i alle typer bygg som boliger, næringsbygg . Både elementets tykkelse og antall sjikt er avhengig av elementets funksjon og bruksområde.

Dersom ele- mentene benyttes innendørs med eksponerte overflater, anbefales det en trefuktighet. Spikrede bordstabel elementer. Dyblede bordstabel elementer. Historikk fra laft til massivtre.

Bygging av trehus i Norge. Interressen for bygging med massivtre har økt de siste årene. Etasjeskillere i massivtre – som beskriver løsninger og utførelse av etasjeskillere med massivtreelementer for ulike brukssituasjoner, spesielt . Hvor langt er vi kommet i bruken av konstruksjonssystemer i massivtre i Norge?

Treskiver og limtredragere.

Vegger som bærer og avstiver. Dekker som bærer og avstiver.

Categories: Uncategorized