UncategorizedHva er incoterms

Hva er incoterms

Incoterms eller international commercial terms er en rekke internasjonale salgs klausuler brukt i internasjonal handel. Disse regulerer kostnader, ansvar (risiko), transportmiddel og ansvar for eksport- og importformaliteter mellom kjøper og selger av en vare. Reglene forvaltes av International Chamber of Commerce og . Næringsliv › Varehandel Bufret Lignende 5. Reglene regulerer hvordan kostnader, ansvar (risiko), transportmiddel og ansvar for eksport- og importformaliteter skal fordeles mellom kjøper og . Incotermene er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner.

Fagstoff: Her lærer du at selgere og kjøpere avtaler hvem som skal ordne med transport, forsikre varen under transport, betale for transporten og tolldeklarere varene ut av eksportlandet og inn til importlandet. For dette formålet bruker partene internasjonale leveringsbetingelser. Incoterms er en kort og lettvint måte å si International Commercial Terms på. Hvorfor er de så viktige? Fordi de er kjent og godtatt over hele verden.

De reduserer risikoen for potensielt dyre . Siste oppdatering var 1. Incoterms er standardiserte regler om leveringsbetingelser som oppdateres hvert 10. Den praktiske løsningen er at partene sørger for egen transportforsikring på den del av transporten hvor den enkelte .

Illustrasjonen viser når risikoen går over fra selger til kjøper, og således hvem av partene som har behov for transportforsikring og hvilke kostnader som bør inngå i forsikringsverdien. Multimodale leveringsbetingelser. Risiko og kostnadsovergang. Disse leveringsbetingelsene er laget av og selges eksklusivt av ICC over hele verden! Gå inn på bokhandel og . Driver du internasjonal varehandel kommer du ikke utenom Incoterms.

Salgsklausulene regulerer kostnader, ansvar og formaliteter mellom kjøper og selger. BAKGRUNNRETT: KJØPSRETTEN. Hva leveringsbetingelser IKKE gjør. Her finner du betydninger av ordet Incoterms. Du kan også legge til en definisjon av Incoterms selv.

Incoterms : Viktig å kjenne betegnelsene FOB eller CIP, FXW eller FCA. Dette er betegnelser mange av oss ikke vet hva betyr. Slike forkortelser gir imidlertid klare beskjeder om når kjøper rent rettslig har fått varen levert. De inngår i de såkalte Incoterms , en liste som både kjøpere og selgere, . Incoterms (International Commercial Terms) er internasjonale, standardiserte handelsklausuler.

Partene i en handel (selger, kjøper), kan avtale klausuler fra Incoterms. Disse nye leveringsbetingelsene er videreutviklet fra tidligere versjoner av termene, senest januar .

Et hovedproblem med nåværende regelverk er manglende kjennskap til hva de enkelte leveringsbetingelsene innebærer. Det gjelder både blant eksportører og importører, men i vel så stor grad blant transportører og banker. Tendensen, spesielt hos . Ex Works (EXW) is one of the current Incoterms ​ (International Commercial Terms), a set of standardized international trade terms that are published by the International Chamber of Commerce.

The seller is only responsible for packaging the.

Categories: Uncategorized