UncategorizedHva er et trapes

Hva er et trapes

Fra , den frie encyklopedi. Hopp til: navigasjon, søk. Et trapes er en firkant med (minst) to parallelle sider. Høyden i et trapes er den vinkelrette avstanden mellom de to parallelle sidene.

Arealet av et trapes beregnes som produktet av høyden og middelverdien av de parallelle sidene: A . Vi trekker en diagonal slik at vi får to trekanter.

Nå kan vi finne arealet til trapeset. Arealet til hele trapeset er lik summen av arealene til to trekanter. Den nede til høyre har.

Her viser vi hvordan bokstaver brukes i generelle utregningsmåter i formler, mer bestemt i utregningen av arealet av et trapes. Hvis de to andre sidene også er parallelle, er dette både et trapes og et parallellogram. Siden et trapes har en såpass bred definisjon, vil også en rombe, et kvadrat og et rektangel være en form for trapes.

Alle disse figurene har den egenskapen at alle fire vinklene i figuren til sammen har en sum på 3grader, men . Og hvordan regner du ut arealet? Tom Olav Moen gir deg svarene!

Se flere matematikkvideoer på videoklasserommet. Arealet av trapes kan man finne ved å ta gjennomsnittet av lengdene på de to parallelle sidene og multiplisere med høyden. Hva er arealet av denne trapesen? Vri den ene delen 1grader og plasser den i forlengelse av den . Plan firkant med to parallelle sider.

Mangler: hva Formelen for å regne ut arealet, A, av trapeset. Modul 2: Sannsynlighet i uniforme modeller. Hvis man har formelen for areal og omkrets for et trapes , og vi har allerede svaret på arealet og tallene for den nederste og øverste linjen. Hvordan finner vi da høyden i trapeset ? Anonymous poster hash: d15e9. Hva spørrekonkurransen består av.

Spørsmålene i ”Firkant Quiz” gjelder firkanttypene kvadrat, rektangel, parallellogram, trapes , rombe og drake. Konkurransen består av forside, spørsmål, 1ide. Det er noe jeg lurer på. Jeg forstår ikke geometri så godt.

Vi jobber med tredimensjonale figurer for tiden. Jeg tviler veldig på rombe, paralellogram og trapes. Jeg skjønner ikke forskjellen.

Vinkel CAD=40grader, altså :vinkelen fra C til A til D er lik 40grader. Trapes – definisjon og areal. Kvadrat – definisjon og areal. Hva kjennetegner en trekant, og hvilke typer trekanter finne.

Hvis du støter på et problem som ikke har noen høyde som data, hva skal du gjøre?

Categories: Uncategorized