UncategorizedHva er et passivhus

Hva er et passivhus

Det stilles i stor grad samme type krav til et hus bygget etter dagens byggtekniske forskrift og til et passivhus , men kravene til passivhus er strengere. Disse kravene forble uendret da TEK 17 . Konseptet er utviklet i Tysklan der det også er utarbeidet kriterier for sertifisering av passivhus og passivhusutbyggere. Passivhus har et energibehov som er ca.

Dette oppnås ved å stille strenge krav til isoleringsgrad (U- verdier) på vegger, gulv, tak, vinduer og dører, og krav til . Her har man siden 80-tallet bygget boliger og leiligheter som har et betydelig lavere energibehov enn myndighetenes minstekrav.

Et passivhus i Norge har et netto energibehov som er ca. Denne sier for eksempel noe om hvor mye isolasjon det kreves i ytterveggene dine for at huset blir godkjent. Det er viktig med slike regler slik at alle nye bygninger skal være tilstrekkelig energieffektive. Er det nok med god isolasjon?

Har blitt benyttet frem til nå for både boliger og andre bygningstyper. Hva er egentlig et passivhus ? Strenge krav til prosjektering og utførelse har ført til at passivhus anerkjennes som moderne miljøvennlige bygninger med meget høy kvalitet, godt. Konseptet fokuserer først og fremst på reduksjon av behovet for energi, slik at behovet for levert energi med tilhørende tekniske installasjoner blir minst mulig. Ideologien er enkel: Den mest miljøvennlige energien er den .

Det kan være helt ned mot kWh per msammenlignet med et C- merket hus som kan bruke opp til 1kWh. Storøya grendesenter barnehage. Illustrasjon: Arkitektkontor Kvadrat AS . Den største forskjellen mellom et passivhus og et bygg som er bygget etter dagens byggtekniske forskrift (TEK 10) ligger i dimensjoneringen(som f.eks mengde isolasjon) og presisjon. For å bygge et passivhus riktig krever det høy grad av nøyaktighet . I Norge er motstanden mot den tyske definisjonen stor.

Veileder for prosjektering av passivhus – småhus. Begreper og definisjoner er å bidra til begrepsavklaring og øke forståelsen av hva vi mener med ordene for ulike typer energieffektive bygninger. Anvisningen forklarer hvert enkelt begrep på en oversiktlig måte.

Den inneholder også definisjoner av begreper som beskriver energibehov, og gir oversikt over merkeordningene . Ofte bruker vi det ordet uten å ha helt klart for oss hva det betyr, men det er egentlig ikke så mystisk. Det som først og fremst kjennetegner et passivhus er: At det er bygg som bruker lite energi til oppvarming sammenlignet med andre hus. At det brukes passive tiltak for å redusere energibehovet, for eksempel ekstra godt . WP: Advanced materials technologies, Climate-adapted low-energy envelope technologies, Energy supply systems and services, Energy efficient use and . Standarden er til praktisk nytte ved planlegging, bygging og evaluering av boliger med lavt energibehov og bruk av fornybare energikilder.

Categories: Uncategorized