UncategorizedHva blir plast gjenvunnet til

Hva blir plast gjenvunnet til

Nye produkter: kasser, bokser, søppelbøtter, snøskuffer, kontorstoler, blomsterpotter, støvsugere (bilde eks: Håg capisco stol og Electrolux Green Range). Avfall av plastemballasje er all emballasje som er laget av plast – både hard og myk plast. Nærmere prosent av plasten som blir brukt, blir samlet inn og gjenvunnet.

Rundt prosent materialgjenvinnes. Dette er en komplisert prosess ettersom det er svært mange ulike plasttyper. Plasten sendes til en fabrikker i Tyskland .

Hva lager man av plasten ? Gjenvunnet plast kan bli til mange nye produkter. CD-cover, isopor (EPS) og kjøttdeigfat av polystyren (PS) kan for eksempel bli til kleshengere og bokser. Ketchupflasker, isbokser og innpakkingsplast av polypropylen (PP) kan ende som kontorstoler, snøskuffer eller støvsugere . Det kjøres så til Esval Miljøpark, her blir det lastet opp i containere og fraktet til Stena Recycling på Frogner, Ausenfjellet, som presser og baller plasten. Ballene blir kjørt til sorteringsanlegg i Tyskland.

Av gjenvunnet folie produseres bl. Kildesortert plastemballasje samles inn av kommunen eller det interkommunale avfallsselskapet.

Deretter går det til oppsamling og pressing før det fraktes til store sorteringsanlegg i nord-Tyskland. Omlag av all innsamlet mengde blir sortert ut til materialgjenvinning. Resten er urenheter, etiketter og . Bokser, kurver, kleshengere, flasker, klær, stolper. Gjennom en omfattende prosess blir plastemballasje fra norske husholdninger gjenvunnet til nye produkter. HVA ER BRA MED PLAST (FORDELER), HVA ER IKKE BRA MED PLAST ( ULEMPER).

Her ser du en tomat som råtner). Denne typen plast har molekyl-kjeder som ikke går sammen og blir sterke når vi varmer plasten opp. Folie (myk plast ) er den største.

Metodikken gir en bra utsorteringsgrad og god spesifikasjon av sammensetningen i den norske plastemballasjen og dennes kvalitet. Denne plasten skader dyr, bruker lang tid på å brytes ne og blir til bittesmå plastpartikler som kan være skadelig for mange forskjellige dyr. Men plast er ekstremt nyttig. All denne plasten vil samle seg opp i økosystemer over hele verden, uten at vi vet hva som kommer til å skje, mener forskerne. Resirkuleringen går sakte . Egenskapene til basisplasten er med på å bestemme hva det ferdige plastproduktet tåler av mekaniske påkjenninger, varme og kulde, kjemikalier,.

I plastkompositter blir plast kombinert med andre materialer, for eksempel fibrer, partikler og lignende, for å forsterke de egenskapene man ønsker. ROAF har et mål om mest mulig gjenvinning og utnyttelse av ressursene. Alt avfall som håndteres av ROAF blir til noe nytt – matavfall blir miljøvennlig biogass og næringsrik biogjødsel, resirkulert plast kan brukes til blant annet bygningsmaterialer, kontorstoler og klær, mens restavfall går til energigjenvinning og blir til .

Termoplast kjennetegnes ved at den kan formes på nytt ved å varmes opp, mens herdeplast får endelig form når plasten er herdet. Og kinofilm lagres i ruller, som igjen legges i lufttette bokser, og under slike forhold blir nitratfilm nedbrutt og etter hvert fullstendig ødelagt hvis den lagres ved romtemperatur. Stena Recycling tilbyr tilpassede innsamlingsløsninger for best mulig plastgjenvinning basert på dine forutsetninger og ønsker. Ulike plastkvaliteter krever ulike typer innsamlingsutstyr og håndtering for å bli gjenvunnet på best mulig måte.

Både myk- og hardplast kan komprimeres for å optimere transport og dermed oppnå . Mye av plastavfallet som ikke blir håndtert ordentlig havner i vannveiene – og til slutt i havet. Man sparer energiforbruket tilsvarende to kilo olje. Det er også usikkert hvor lite gjenvinning betyr for miljøet. Hun mener at det er bedre å brenne plastavfallet.

Størstedelen av plastavfallet i Norge blir deponert. Andelen som går til resirkulering eller forbrenning med energiutnyttelse er økende, og utgjorde drøyt. Særlig gjelder dette menneskeskapte klimaendringer, hovedsakelig som følge av utslipp av fossil karbondioksid (CO2). Klistremerker som sitter på plastemballasjen blir utskilt i gjenvinningsprosessen. Skyll plastemballasjen i kaldt vann, rist, og legg i blå pose.

Posen knytes med dobbel knute, og legges i avfallsbeholderen sammen med de. Håg capisco stol og Electrolux Green Range). Gamle produkter: innpakkingsplast , bokser (for eksempel liters isboks), ketchupflasker.

Emballasjen blir presset og fraktet med tog til sorteringsanlegg i Sverige og Tyskland for å gjenvinnes til nye produkter av plast. Herfra blir den sendt videre til fabrikker i Tyskland hvor de lager nye materialer av plasten. På anlegg i Tyskland blir plasten vasket, sortert og material- eller energigjenvunnet.

Plastemballasjen BIR samler inn, blir fraktet til vårt sorteringsanlegg på Lønningen i Fana. Bruksområdene for gjenvunnet plastemballasje blir stadig flere.

Categories: Uncategorized