UncategorizedHustegninger kommunen

Hustegninger kommunen

Steg for steg veileder for hvordan du bestiller godkjente plantegninger av ditt hus som kan brukes til byggesøknaden som sendes til kommunen. I juni i år var vi endelig i mål etter mer enn ni års arbei forteller byarkivar Tom Oddby i Drammen kommune. Og de eldste dokumentene strekker . Du kan bestille plantegninger og fasadetegninger av eksisterende bygg.

Hvis du har løsningen klart for deg, og litt anlegg for tegning eller relevant erfaring, kan du sannsynligvis klare å lage tegninger av god kvalitet, sier hun. Hva du må ha med på tegningene varierer etter type tiltak og hvilken reguleringsplan som gjelder.

Plan-, snitt og fasadetegninger. Tegningene skal være fagmessig utført, men du har mulighet til å tegne selv dersom tegningene oppfyller kravene. Du har jo i praksis et nytt hus, hvor lover og regler i svært grove trekk ikke er helt ulikt det vi har i dag. Vi har brug for følgende oplysninger, når du bestiller en bygningstegning: Adressen på den ejendom, du ønsker tegninger over.

Skriv hvilken type eller typer tegninger , du har . Tegninger som vedlegges søknad om tiltak leveres i målestokk 1:1eller unntaksvis 1:2for spesielt store bygg. Tegningens målestokk vurderes ut fra hva som er mest hensiktsmessig, sett i forhold til tiltakets størrelse. Tegning skal være fagmessig utført og leveres i ett eksemplar.

Jeg bor i Sarpsborg kommune og kontaktet servicetorget der for å få tegninger på et hus jeg nettopp har kjøpt.

Helst ville de at jeg kom innom for å se på de tegningene jeg ville ha. Da jeg insisterte på at jeg ville ha alle tegninger de hadde var de litt uvillige. De truet med at jeg da ville måtte betale for . Ulike kilder for informasjon om din eiendom.

For bestilling av megleropplysninger benyttes en av formidlingsløsningene Norkart og Infoland. Se om ditt hus er registrert som . Fikk ikke med noen tegninger over hus ved kjøp. Finnes slikt lagret en plass. Har vært i kontakt med kommunen nå. De skulle elte i arkivet . For å sikre rask og effektiv behandling av byggesøknaden er det nødvendig med gode utførte tegninger.

Man kan tegne selv, men det anbefales at man tar kontakt med en fagkyndig for å sikre et godt nok resultat. Hva slags opplysninger som er nødvendig å ha med på tegningene vil variere med type tiltak og . Hvilke tegninger skal du sende inn? Vanligvis skal plan-, snitt- og fasadetegninger følge søknaden.

Da skal kommunen gi deg en full oversikt over hvilket regelverk som er gjeldende for nettopp din søknad. Det er ikke noe krav om å ha en forhåndskonferanse, men dersom en slik konferanse er avholdt skal referatet (som skal skrives av kommunen ) legges ved søknaden. Noen kommuner vil ha tegninger og annen .

Og som jeg har skrevet lenger opp, det er ikke noe i veien for at man kan lage egne hustegninger. Her kan du finde kort over Rudersdal Kommune samt tegninger og dokumenter vedrørende bygge- og plansager på ejendomme i kommunen.

Categories: Uncategorized