UncategorizedHulldekke

Hulldekke

Det forhindrer målefeil og muliggjør skråkutting . Dekkesystemer AS leverer hulldekke av betong. Disse benyttes som etasjeskiller og takkonstruksjoner i alle typer bygg. Spennvidde opp til meter.

Orienterende bæreevne for hulldekker.

Blå kurve : Skjær er dimensjonerende. Betongelementer er et miljøvennlig, lyddempende og brannsikkert materiale med kort byggetid. Frie spenn på opptil meter uten bærende innervegger, bjelker og søyler.

Dette gir stor fleksibilitet mht kjerneboring, tilpasninger og dekkets kapasitet. Mer informasjon om hulldekker finner du på Betongelementforeningen sine hjemmesider. Last ned vårt dokument med mål og tverrsnitt.

Man får derved elementer med relativt lav vekt i forhold til styrke og stivhet, samtidig som konstruksjonen får en plan underside. Publiseringsavtale inngått: Ja.

Hulldekke bygg Rådalslien. Betong er et materiale som er primærkilden i oppbygging av etasjeskillere i større boligprosjekter i Norge. Slik det er i dag er det hovedsakelig to metoder å bruke betong i dekkesystemet i et boligprosjekt. Metoden brukes for eksempel ved dekkekonstruksjoner, såkalte hulldekker ( dekker med langsgående tomme hullkanaler på tvert for å redusere egen vekt).

Bygging med betongelementer gir generelt høy kvalitet, kort byggetid og lave kostnader fordi man utnytter det industrielle konseptet i betongelementfabrikkene. Dette medfører at arkitekten får fritt spillerom til kvalitative . Hule, langsgående kanaler sørger for lettere vekt enn andre tilsvarende elementer. Produseres med langsgående forspent armering og har stor spennvidde, dette er det eneste tak og dekkelement som ikke har armering i bredderetningen.

Et hulldekke er et forspent dekkeelement som er velegnet og stabilt til dekker og tak. Prinsipiell oppbygning av tilslutning mellom vegger med isolert bindingsverk av tre med gjennomgående stendere, og hulldekke av betong. Vi planlegger å bygge oss nytt hus i betong, og lurer på å bruke hulldekke som etasjeskiller. Med etasjer og flatt tak (funkis) så blir det lag med hulldekker.

Ca grunnflate er x 13meter. Er det noen som har en magefølelse på hva noe sånn . Jeg har lest ganske mye her på forumet det siste halvet året og skjønt det er mange . Anbefalte prinsipper og løsninger. Mange bygg har bæresystem som er en kombinasjon av stål og betongelementer.

Det er viktig at bygg prosjekteres og bygges slik at materialene virker sammen på en sikker måte. Denne publikasjonen omhandler bæresystem med stål søyler og .

Categories: Uncategorized