UncategorizedHoldingselskap navn

Holdingselskap navn

For å starte et holdingselskap må man gi selskapet et uregistrert navn. Navn på aksjeselskapet kan ikke lignes på navnet til et annet selskap. For et navn å være identisk med et. Dette har flere fordeler.

Samtidig ble fritaksmodellen innført.

Den gjør at selskaper (i motsetning til privatpersoner) ikke betaler . Alle selskaper må ha et godkjent selskapsnavn. For aksjeselskap må blant annet navnet inneholde as eller aksjeselskap. Les mer om navnereglene her. Det er vel og bra, men du må også få dette produktet ut til folk, og det aller første folk ser av markedsføringen din, er nettopp navnet på bedriften. Holdingselskaper driver vanligvis ikke egen verdiskapning i form av produksjon eller tjenesteytelser.

Det kreative kan være en vanskelig, og valg av navn er også knyttet opp mot en del juridiske utfordringer.

Hvordan finne det perfekte bedriftsnavn til ditt nystartede gründerselskap? Ny forretningsidé, nytt firma og mange muligheter når man skal navngi det nye selskapet. Mange har startet ideprosessen uten et navn , færre har startet med et navn og bygget et selskap. Spørsmålet er likevel hvordan man kan gå . Navn ) Holding AS og ( Navn ) Invest AS?

Et holdningselskap har som regel blitt opprettet når eierne ønsker å skille ut driften. Ingen ønsker å eksponere unødvendig mye av verdiene for risiko (drift=risiko). Et investeringsselskap har som regel et litt . Et holdingselskap har som regel ikke så mange årsverk.

Det gir stor fleksibilitet hvis du skal utvikle flere virksomheter, dele ut utbytte, eller ønsker å selge i fremtiden. Mange gründere kontakter Oppstartslos med spørsmål om holdingselskap. Her er det viktigste å vite.

Dersom du er nystøpt eller blivende gründer er holdingselskap et tema du ganske sikkert har støtt på en del ganger. Kanskje har du blitt fortalt at det er lurt å eie selskapet . Av den grunn er holdingselskaper som regel passive.

Med et holdingselskap kan du lettere styre din private skattebyrde hvis du får utbytte eller salgsgevinst fra investeringer i andre selskaper. Virksomheten kunne være på utenlandske hender, den kunne være registrert i et annet navn, eller den kunne være registrert som del av et holdingselskap i holdingselskapets navn. Han tok kulepennen og strøk ut firmanavnet på blokken. Som det så ut nå, var Jensen Industries bare en hvit flekk i høyteknologiens landskap. Begge er navn på et selskap hvis formål er å eie andre selskaper.

Forskjellen ligger i intensjonen bak eierskapene. Har du selskapet for å eie andre selskaper og drive disse brukes gjerne betegnelsen holdingselskap. En annen stor fordel er muligheten til å spre risiko: -Har du et driftsselskap der . Ordet holdingselskap er bare et populært navn for et selskap som har aksjer i annet selskap. Telenor ASA er også et Holdingselskap ettersom det eier aksjer i (mange) andre selskaper. Målet er å selge alt sammen.

Kan vi problemfritt gjøre om AS`et til et holdingsselskap for med det å slippe en masse skatt? Hva skal til for å gjøre det? Før hun fikk den opp, åpnet en alvorlig kvinne i sykepleieraktig . Skatteloven § 9-og § 13-1) Saken gjaldt spørsmål om overføring av aksjer til ektefellens holdingselskap kan beskattes og bli gjenstand for prisjust.

Categories: Uncategorized