Hjelpemiddelsentralen

Forenklet opplæring på hjelpemiddelsentralen ved bytte av elektrisk rullestol . Klikk på lenken til aktuelt fylke for å se kontaktinformasjon og lokal informasjon fra din hjelpemiddelsentral. Viktig informasjon om nettstedetclose. Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene.

I Norge finnes det total hjelpemiddelsentraler. Se oversikt og kontaktinformasjon til de ulike hjelpemiddelsentralene i Norge.

Fagstoff: Et hjelpemiddel er en gjenstan et tiltak eller en teknisk løsning som kan bidra til å redusere praktiske utfordringer for en person med nedsatt funksjonsevne. Eksempler på noen vanlige hjelpemidler er proteser, rullestoler og datamaskiner. Blir man innvilget et hjelpemiddel, har man det gratis til . Hjelpemidler for funksjonshemmede. NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus fra Økern, Oslo. Hvor lenge kan jeg låne hjelpemidler?

Lånetiden for enklere hjelpemidler er normalt tre måneder, men kan forlenges om du har behov for det. Husk å levere tilbake utstyr som du ikke .

Alle som bor eller oppholder seg i Bærum kommune og har behov for hjelpemidler i en kortere periode, kan låne hjelpemidler hos oss. Det er en hjelpemiddelsentral i hvert fylke. De er ressurs- og kompetansesenter innen hjelpemiddelformidling og tilrettelegging, samt tolketjeneste for døve og døvblinde.

Opplæring i bruk av hjelpemidla, montering og eventuell reparasjon vert vanlegvis utført av kommunen. Hjelpemiddelsentralene har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av tekniske hjelpemidler og tilrettelegging for . For hjelpemidlar til varig bruk sørgjer kommunen sine ergo- og fysioterapeutar for at søknad . Kjøper inn, tilpasser og låner ut hjelpemidler til hørselshemmede, synshemmede, bevegelseshemmede m. Sentralene skal være ressurssenter i fylkene og samarbeide . Brev om dette sendes til deg per post. Brevet kommer en stund før hjelpemiddelet kommer til kommunen. I tillegg har vi også et . Dette formidles gjenom NAV hjelpemiddelsentral Østfold.

Hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen som skal til brukere med permanente behov, blir transportert av Sarpsborg ASVO AS. Mer om hjelpemidler kan du lese på NAV. Bruk av digital samhandling reduserer behovet for at rådgivere må reise ut til bruker, at hjelpemidler må sendes inn og at brukere må reise til hjelpemiddelsentralen for utprøving og tilpasning.