UncategorizedHerdemembran betong

Herdemembran betong

Ved kuldegrader benyttes Antisol-ES . Herdemembran tilsatt frosthindrende middel. Kan benyttes ved temperaturer ned til. Produkter for Keramiske Fliser og Naturstein.

Opprissing kan oppstå på nystøpte betongflater på grunn av for rask fordamping av fuktighet. Varme, vind og tørr luft er med på å øke faren for sprekker og plastisk svinn, og sprekker kan allerede oppstå etter minutter!

Påfør herdemembran rett etter utstøping. Dekk til støpen med plast så raskt som mulig . Selv om vi utfra teori og erfaring antok at temperaturen skulle bli lavere på hellene uten påført herdemembran , så ble vi overrasket over hvor stor effekten var. All nystøpt betong må sikres mot uttørking. Dette bladet beskriver etterbehandling av betong for å sikre at materialets gode bestandighetsegenskaper ikke blir forringet etter at betongen er ferdig utstøpt. Etterbehandling omfatter også forholdsregler for å hindre store temperaturvariasjoner over konstruksjonenes tverrsnitt.

Bruk av herdemembran , god vanning og tildekking av betongen er viktig for å få et bra resultat. Tørr luft, varm luft og vind fører hver for seg til stor avdamping av betongoverflaten. God etterbehandling er viktig for at betongen skal få minst mulig svinnsprekker og få herde normalt for oppnåelse av god styrke og bestandighet.

Like etter at betongen er lagt ut frem til den begynner å sette seg, kalles plastisk fase. I denne fasen vil tilføring av vann på overflaten kunne føre til utvasking. Dette er en kritisk fase i forhold til uttørking dersom det er sol eller vin eller en kombinasjon av dette. Det anbefales å benytte herdemembran , f. Så snart nye meter dekkelengde er avtrukket og påført herdemembran , forsegles overflaten ytterligere med plastfolie, som legges med overlapp.

I den kalde årstiden, og ved forhold hvor det er risiko for termisk opprissing ( eksempelvis stor betongtykkelse eller stor variasjon i betongtykkelse), benyttes . C) og trengt inn i betongen ? Ta dine forhåndsregler mot oppsprekking av nylagt betong ! Sol, varme og tørr luft er med på å øke risiko for. Mapecure AF er tillsatt frosthindrende middel slik at den er frostsikker ned til -15°C. EGENSKAPER Mapecure AF gir en enkel og effektiv etterbehandling av betong , særlig . Tenker du at betong og mørtel blir sterk når den tørker? En løsning for å få et godt resultat kan være herdemembran fra Mapei.

Det er en vanlig feiloppfatning. For at betong og mørtel skal bli best mulig, er det viktig med en god herdeprosess. Påføring bør skje snarest mulig og helst innen min. Leverer komplette betonggulv til industri og privatmarkedet.

Vi har konkuransedyktige priser på arbeid og materiell, vi har moderne maskinpark.

Radonsperre Isolasjon Armering og dybling. Vi kan også levere varmekabel.

Categories: Uncategorized