Hekk mot nabo

Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova. Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler, reguleres av naboloven. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom.

Grannegjerdeloven angir din privatrettslige . Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde eller hekk mot naboen.

I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene. Ifølge Anders Leisner, advokat i Huseiernes landsforening, reguleres hekker som står på grensen mellom tomter, gjennom lov om grannegjerde, gjerne kalt nabogjerdeloven. Her stadfestes det tydelig at naboen din har rett til å ha gjerde mot naboeiendommene om han påkoster det . Synes du naboen og hekken hans boltrer seg over litt vel mye plass, er det greit å merke seg lovgivningen på området. Hekker under to meter omfattes ikke av tredelsregelen i nabolovens § 3. Dersom hekken fungerer som fysisk grense mellom eiendommene, er det lov om grannegjerder som gjelder.

Loven sier at man fritt kan anlegge en hekk mot naboeiendommen for egen regning – men ikke lengre inn på naboens tomt . En hekk kan ofte erstatte gjerde mellom eiendommene og da reguleres dette av grannegjerdelova.

Loven gir deg som eier rett til å etablere en hekk mot naboen. Hekken skal da som et utgangspunkt settes opp i grenselinjen. Den skal ikke gå lenger inn på naboens eiendom enn meter, da kan naboen . Hei, vi tenker på å plante en hekk mot naboen i sør. Han har fjernet trærne inne på vår eiendom uten spørsmål om lov, men vi vil gjerne ha noe der mot innsyn og litt beskyttelse mot vær og vind. Hvor nært tomtegrensa kan vi plante og hva kan passe i Lofoten?

Hei Vivi Jeg kan anbefale . Om en skal plante hekk så må man sjekke hvor stor diameter disse plantene normalt får som voksne planter. Mange hekkeplanter kan ikke klippes for langt inn mot stammen uten å bli glissne og stygge, og da blir jo hele . Dersom gjerdet ikke er over meter kan du sette opp gjerdet i grensedelet mot naboen uten å søke kommunen. Uenigheter om hvordan gjerdet er. Hva må du akseptere av nabostøy ? Det skader ikke å plante en ny hekk litt innpå din tomt, slik at hekken i bredden ikke vokser inn over naboens tomt. Har en nabo jeg gjerne skulle sluppet å se hver gang jeg er ute.

Nå lurer jeg på reglene med dette med hekk , da jeg gjerne vil ha alt på det rene! Så om noen vet noe ang dette, . Erstatte hekk med gjerde mot nabo 21. Regler for planting av hekk mot nabo.

Hus, Hage og Oppussing – VG Nett Debatt vgd. Hvis jeg var naboen og ikke ønsket en hekk på grensen, så ville jeg nektet og kranglet for alt det er verdt ift å ikke få en halv meter kortere tomt mot mitt ønske! Slik grensehekk er i utgangspunktet ikke omfattet av naboloven, men grannegjerdeloven.

Merk at dette ikke gjelder for andel i borettslag eller eierseksjonssameie – her vil det være borettslagets eller sameiets vedtekter som angir . Høyden på en hekk kan være inntil to meter, og den skal ikke vokse inn. Saksøkeren ønsket å få fjernet hekken fordi den skygget for vegbelysningen og vanskeliggjorde innkjørsel med større biler. I tillegg medførte hekken at snøen smeltet to uker senere om våren.

Naboen hevdet på sin side at hekken var av stor verdi, idet den skjermet mot innsyn og mot vær og vind og at den derfor ikke kunne . Man kan altså plante en hekk i nabogrensen, som kan vokse m inn på naboens eiendom, men naboen kan protestere hvis den gror lenger inn, og naboen kan selvsagt ikke pålegges noen plikt til å trimme hekken. Så mens jeg var borte offshore, har naboen som flyttet inn i ferdigstilt hus i år. Plantet en tuja hekk langs den alerede plantete hekken uten og spør.

Skriftlig avtale om vedlikehol størrelse og eventuelt hva som skal til for å be om å få hekken fjernet, kan spare parter for fremtidige konflikter. Om bare en av partene ønsker hekk , må den plantes inn på egen eiendom slik at den kan klippes i grensen. Vær oppmerksom på at annet lovverk også kan sette .