Hekk i tomtegrense

Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova. Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler, reguleres av naboloven.

Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom. Grannegjerdeloven angir din privatrettslige .

Noen steder jeg ser på nett står det at man må ha plass å vedlikeholde hekk på egen tomt, andre steder står det at når det er en grensehekk så kan naboen sette den i tomtegrensa ? Vi vil ikke ha en hekk som stikker inn på vår tomt ! Synes du naboen og hekken hans boltrer seg over litt vel mye plass, er det greit å merke seg lovgivningen på området. Ny garasje en meter fra tomtegrensen , et meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et kvadratmeter uthus med meter mønehøyde og meter gesimshøyde bare meter fra tomtegrensen. Alt dette kan boligeiere sette i gang med uten hverken å søke kommunen eller spørre naboen i år.

Sjeneres du av naboens viltvoksende hekk ? Enten den vokser i himmelen og tar fra deg all sol, eller grenene strekker seg langt innover din eiendom, så er naboens busker og trær en evig kilde til irritasjon. Og for å gjøre det enda mer irriterende: Det finnes ingen fastsatte grenser for hvor høyt og hvor vilt .

Hei, vi tenker på å plante en hekk mot naboen i sør. Han har fjernet trærne inne på vår eiendom uten spørsmål om lov, men vi vil gjerne ha noe der mot innsyn og litt beskyttelse mot vær og vind. Hvor nært tomtegrensa kan vi plante og hva kan passe i Lofoten? Hei Vivi Jeg kan anbefale . Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde eller hekk mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene.

Naboen ville ha sin hekk lav. Den hekken stod med halvparten inne på vår tomt. Vi røsket opp hekken som stod over på vår tomt, altså delte hekken på langs. Med kommunens velsignelse!

Uten å måtte søke om noe som helst. Dette var på Sørlandet,. Regler for planting av hekk på nabogrensa. Nabo og tomtegrense : De vil hugge ned trær på.

Tomtegrenser og hekk =p – Anonymforum. Bufret Den som eier tomta, står i utgangspunktet fritt til å råde over denne slik den selv ønsker, innenfor de grenser som fremgår av plan- og bygningsloven. Slik jeg forstår det, er reglene som følger: På grensen kan du sette opp gjerde ( hekk ?) på opptil meter.

Ellers må høyden på hekk eller annen beplantning være mindre enn ganger avstanden til tomtegrensen. Kan nabo gjøre som han vil med en felles hekk ? Nabo nekter oss å gå på eiendommen for å klippe hekk – Juss. Hekk og busker skal vokse innom egne tomtegrenser. Tegningen viser en fotgjenger som tvinges ut i veibanen fordi hekken har vekst utover eiendomsgrensen og sperrer for ferdsel på fortauet. For å unngå farlige situasjoner må du sørge for at fotgjengere og andre trafikkanter ikke blir hindret fordi din hekk.

Er det sør for naboen, kan han bli irritert, kanskje, men du har i alle fall lov å setje opp hekk på to meter. En hekk som kan regnes som det samme som en levegg av tett plank, er regulert av samme søknadsplikt som en levegg når den settes på tomtegrensa. Samme paragraf som regulerer trær, omtaler også hekk. En hekk kan være to meter eller lavere, og naboen kan forlange at du kutter en hekk som er høyere enn dette ned til to meter hvis hekken er til sjenanse for ham, når det foreksempel gjelder sol og utsikt.

Du er på den sikre siden hvis du holder hekken. Men vi har også hatt saker om støy og lukt fra dyrehol bråk fra trampoliner og store båter og campingvogner i hagen som skygger for solen, sier Gro Jørgensen, informasjonssjef for Konfliktrådene, til Dine Penger. Man kan altså plante en hekk i nabogrensen, som kan vokse m inn på naboens eiendom, men naboen kan protestere hvis den gror lenger inn, og naboen kan selvsagt ikke pålegges noen plikt til å trimme hekken. Trær og deres avstand til tomtegrensen.

Det følger videre av grannelovens § at hekk som er lavere enn to meters høyde ikke er ulovlig etter denne paragrafen (men hekken allikevel tenkes å være i strid med andre bestemmelser i loven). Videre at hekk som er å anse som nabogjerde. Themis skrev: Ta bilder, dokumenter.

Finn kart som viser tomtegrenser. Jo lengre tid som går før du anmelder, jo vanskeligere blir det. Hva slags hekk er det snakk om? Når du sier fjernet, mener du klippet ned til rota?

Gran, thuja og sånt er helt ødelagt av det. Skriftlig avtale om vedlikehol størrelse og eventuelt hva som skal til for å be om å få hekken fjernet, kan spare parter for fremtidige konflikter. Om bare en av partene ønsker hekk , må den plantes inn på egen eiendom slik at den kan klippes i grensen.

Vær oppmerksom på at annet lovverk også kan sette . Mangler: tomtegrense.