UncategorizedHarmonisk definisjon

Harmonisk definisjon

Definisjon av harmonisk i Online Dictionary. Betydningen av harmonisk. Norsk oversettelse av harmonisk. Oversettelser av harmonisk.

Informasjon om harmonisk i gratis engelsk online ordbok og leksikon.

Alle synonymer for harmonisk. Sjekk din definisjon , noe som betyr med våre engelske ordbøker. Harmoni , samstemmighet, vakker og riktig proporsjon. I gresk musikk betegner harmonia opprinnelig stemming, men kan videre bety oktav, ordnet tonerekke ( skala, toneart), toners sammenføyning til en melodi m. I nyere tid er termen knyttet til musikkens samklangsmessige side og betegner en . Harmonisk svingning, periodisk bevegelse hvor avstanden fra en likevektsstilling kan beskrives som en ren sinusfunksjon av tiden.

Harmonisk svingning regnes både matematisk og fysisk som den enkleste form for svingning, og er av grunnleggende betydning ved studiet av svingebevegelser og bølger. Det harmoniske gjennomsnittet av to tall er definert ved at forholdet mellom det største tallet minus gjennomsnittet og gjennomsnittet minus det minste tallet, skal være lik forholdet mellom det største og minste tallet.

Den akkordiske eller vertikale strukturen i et musikkstykke, i motsetning til melodi som representerer den horisontale strukturen. Måten akkorder etterfølger hverande i et gitt stykke blir referert til som akkord-progresjon. Kilde: gjesdalbrassband. Spela lite harmonisk musik så kanske du lugnar ner dig.

Barnen leker väldigt harmoniskt med varandra. Indragna rader ovanför strecket gäller en särskild definition. Eventuella rader närmast nedan kan gälla en . Derfor skal definisjonen være engasjert og følelsesladet, ikke nøytral. Med forutsetning om ”at harmonisk liv står for en skapende levemåte som utelukker egennytte-tenkning og bare er mulig i fri natur” lyder den ”(naturlig) friluftsliv er harmonisk liv i naturen” (ibid.). Forutsetningene kan virke tilforlatelige ved en rask.

En normativ definisjon av friluftsliv En definisjon av friluftsliv må altså være en normativ definisjon. Oppslagsverket The New Grove Dictionary of Music definerer harmoni og akkord(er) på denne måten: Harmony – the combining of notes simultaneously, to produce chords, and successively, to produce chord progressions. En harmonisk svingning er en periodisk beveg- else som kan beskrives ved hjelp av en cosinus- eller sinusfunksjon (med tiden som variabel). Vi skal nå nærme oss en presis definisjon av harmonisk svingn- ing.

Grunnen til at vi kan beskrive en harmonisk svingning med en cosinus- eller en . THD er benyttet for å karakterisere lineariteten lydsystemer og kraften kvaliteten av elektriske kraftsystemer.

I lydsystemer, betyr lavere THD komponentene i en.

Categories: Uncategorized