Handlingsregelen hensikt

Statens inntekter fra oljevirksomheten går . Det vil si at den gir statsbudsjettet lov til å ta maks fire prosent av oljefondet hvert år. Handlingsregelen skal gi kommende generasjoner nytte av oljepengene. Regjeringen sier i dag at det ikke er noen føringer for hvordan oljepengene brukes.

Målet er å fordele oljerikdommen på dagens og fremtidens generasjoner.

Hensikten med handlingsregelen. Landet måtte gjennom en hestekur med stigende skatter og . Dette betyr likevel ikke at alle deler av handlingsregelen har virket helt etter hensikten. Det var nemlig også en viktig målsetting med handlingsregelen at de ekstra petroleumsinntektene i hovedsak skulle brukes til vekstfremmende tiltak. Man kan alltid diskutere hva som er mest vekstfremmende, men . Trenger vi en slik regel? Fins det andre måter å styre økonomien på?

Paneldeltakerne og debatten med salen brakte opp et bredt spekter av emner.

Panelet var enige med Andreassen når han viste til at handlingsregelen. De to tilleggsreglene kan være en nyttig referanse når det skal stakes ut en kurs for tilbakevending til 4-prosentbanen, men kan ikke anvendes mekanisk eller erstatte skjønn i anvendelsen av handlingsregelen. Finanspolitiske regler har liten hensikt hvis de omgås. Mange land har erfart at bindende regler blir forsøkt tøyd . Regjeringen vil endre handlingsregelen fra til prosent av avkastningen fra oljefondet. ENDRER: Statsminister Erna Solberg (H) (th) og finansminister Siv Jensen (Frp) endrer handlingsregelen.

Noe av hensikten er jo å jevne ut svingningene i fastlandsøkonomien. Infrastrukturmuligheter. Det gjør visst alltid regjeringen. Alle penger teller med i handlingsregelen , eller….

Legge til rette for vekst, . Fremskrittspartiets handlingsregel som forutsetter at oljefondet tappes gjennom to kraner: en til forbruk og en til. DNB Markets sier det i prinsippet kan være mulig å dele statsbudsjettet inn i poster for forbruk og investeringer, men han forstår ikke hvilken hensikt det skulle ha. På utallige oppfordringer, her er en oppdatert versjon av artikkelen som forklarer sammenhengen mellom oljepengebruken, oljefondet og handlingsregelen.

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo (UIO) er krystallklar på at det er uforsvarlig ikke å holde seg innenfor dagens handlingsregel for bruk av oljepenger. Du forstår ikke hvorfor FrP er imot handlingsreglen. Det er akkurat like lite fornuftig som å .

DU tror det er fordi FrP vil bruke mer penger. Men det er selvsagt bare tull. FrP ikke godtar handlingsregelen er at den ikke fungerer som en regel og at oljefondet ikke har noen bestemt hensikt. FrP la fram et forslag på 90-tallet om at oljefondet skulle bindes til . Disse medlemmer mener at istedenfor å omgå handlingsregelen med kreativ bokføring og bortforklare at flertallet ikke prioriterer forskning, infrastruktur og skattelettelser i tråd med opprinnelig hensikt , bør man heller etablere et nytt ankerfeste for den økonomiske politikken som fanger opp behovet for langsiktighet for .