UncategorizedHaki stillas monteringsanvisning

Haki stillas monteringsanvisning

HAKI forbeholder seg retten til løpende tekniske endringer. Horisontaler og diagonaler merkes med modulmål (cc mål spirer) og en fargekode. Merkningen er et utmerket hjelpemiddel ved montering og håndtering av stillasmateriellet. Informasjon om sikkerhet ved montering og demontering.

HAKI Universalstillaser produseres i høyholdfast stål, og dette betyr en vesentlig vektreduksjon fra tidligere. De følgende viste verdier i denne instruksjon er i overenstemmelse med dette.

Andre utførelser av HAKI Modulstillas er mulige, kontroller alternativ HAKI. Monteringsinstruksjon eller kontakt . HAKI förbehåller sig rätten till löpande tekniska förändringar. Märkningen är ett utmärkt hjälpmedel vid montering och hantering av.

Ved overgang til nytt systemstillas er det viktig å sette seg inn i hvordan stillaset. Delta Spirstillas med stålstillas (STÅLEX, HAKI , SNABB HAK, ENHAK osv.) p. ALUHAK manualer oppdatert 04. Underlaget må være fast for å.

Derimot kan HAKI sin eldre Spire FSSH AL, med sveisede bøyler, brukes i stillaser bygget med Sspirer. MONTERING Låsing av komponenter Det er meget viktig at alle komponenter i HAKI systemet låses forskriftsmessig ved montering. Materialbeskrivelse og merking.

Generelle belastningsklasser. Før montering må veiledning for komponentene følges: 1) Kontroller at det finnes riktig antall av alle komponenter for montering av det aktuelle stillaset. NorHak Modulstillas er typegodkjent av Arbeidstilsynet som tung og lett stillas. Spirer kortere enn benyttes bare som toppspirer.

Les mer om våre ulike stillaser her. Våre universalstillas har færre komponenter hvilket betyr at du bruker mindre tid på montering , og kan komme raskere i gang med arbeidet. Mandal stillasutleie er et profesjonelt stillasfirma som tilbyr alle typer stillastjenester for private -, nærings- og offentlige prosjekter. Vi har kvalitet og service som vårt største og viktigste varemerke, og vi tar både små og store oppdrag.

Ikke minst er våre fasadestillas enkle og raske å sette opp. DELTA RAMEX komponenter kan benyttes sammen med alle de . Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering , demontering, endring og kontroll av stillas har nødvendig opplæring. Det stilles strengere krav til opplæringen, både med hensyn til innhold om omfang, desto høyere stillaset er eller dersom stillaset ikke monteres i standardoppstilling etter . Mangler: haki Haki stillas monteringsanvisning – Vifte til vedovn energo-perm.

HAKI Murerstillas bygges med stillasbredde.

Typegodkjenningen gjelder for stillaser med materiell, dimensjoner og utførelse. Ved montering av fagverksbjelker er det viktig at. Kurset dekker kravene om teoretisk opplæring for de som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas over meter. Dokumentert opplæring for montørerForskrift om arbeid i høyden, §17-setter krav til opplæring ved montering , demontering, e. Bufret håndtere stillasmateriell for bygging av stillaset og verktøy til å sette stillaset. I tillegg finnes det ulike fabrikanter med forskjellige låssystemer.

Her er det både kjente systemtyper slik som blant annet HAKI og Layher. Lett stillaser består av prefabrikkerte elementer. Den bygges opp med basis komponentene rammer, alu.

Med konsoller kan bredden økes noe som gir . Formålet med tilsynsaktiviteten var å vurdere hvordan Norske Shell påser og legger til rette for forsvarlig planlegging og gjennomføring av stillasarbeid. Tilsynet så også på hvordan ISO entreprenørene ivaretok sitt ansvar for styring av sikkerhet og arbeidsmiljø for egne og innleide arbeidstakere. When using a new scaffold system, it is important to learn how the scaffold should be erected and which loads the scaffold is designed for. The rigging instructions explain all the important aspects in this context.

Har ca 1mmed haki stilas fom jeg har tengt å leie ut. Jeg håper dette bringer noe mer klarhet i kravene til montering av stillas. Små stillaspakker på kvadratmeter, kvadratmeter arbeidsåmråde.

Står på henger som må hentes selv. Stillas stillasutleie layher.

Categories: Uncategorized