Hageavfall bygdøy

For å få levert dette må du ha med ferdig utfylt egenerklæringsskjema (PDF) når du leverer. Betingelser og priser privatkunder. Næringskunder kan levere. Bygdøy hageavfallsmottak.

Inntil m³ som du kan bære med deg av.

Vi tar ikke i mot impregnert trevirke. Impregnert trevirke må leveres ved en større gjenbruksstasjon. Finn gjenbruksstasjon her.

Tidspunkt for første henting blir 7. Det påregnes at første henting blir omfattende og kan ta flere dager. Siste henting er i uke 43. Renovasjonsetatens kundetorg kan kontaktes på tlf.

Levert avfall blir til førsteklasses kompost og selges tilbake til byens hageeiere som god og næringsrik jord.

Kartet viser hvor i Oslo du kan levere hageavfall – helt gratis. Bygningen er ått av staten og er stilt til disposisjon for Kongen. Få tilbud fra flere leverandører fra Oslo. Lever hageavfallet ditt helt gratis.

I Oslo kan du levere hageavfall gratis på alle kommunens mottaksstasjoner. Oslo kommune har de siste par årene tilbudt henting av hageavfall som en prøveordning. Har du mye skrot i boden, eller hageavfall som trær, kvister, gress eller løv liggende? Grønmo gjenbruksstasjon.

Det er forbudt å legge hageavfall langs Lysakerelven og området er regulert p. Ved mottak fra kunde kontrolleres hageavfallet for å sikre at det ikke blandes med annet avfall. Arbeidsplass vil veksle mellom RENs hageavfallsmottak i Oslo. Visste du at… …Oslo har over 9returpunkter for glass- og metallemballasje plassert rundt i byen? Jobben må gjøres etter 16:eller i en. Lasset går greit på en normal varetilhenger som kan kjøres helt inntil.

Eller et annet mottak hvis du ønsker det) Dette er et enkelt oppdrag. Jeg kan hjelpe å laste opp på din tilhenger.

Hageavfall må ikke kastes i restavfallsbeholderen da det ødelegger for det andre kildesorterte avfallet. Kvister, løv og blomsterrester skal leveres på en av våre gjenbruksstasjoner, slik at det blir næringsrik jor forklarer Vollan. Stort sett avklipp fra epletrær og en hasselnøtthekk.

Vi har en del løv og greiner som vi ønsker kjørt bort. Sneglehuset var brunt og sneglefoten bers eller lus gul. Visste ikke at det fantes slike store snegle i Norge. Hvilken art kan dette være?

Tok desverre ikke vare på den men . Snø bort fra anleggene ved behov. Grefsen hageavfallsmottak: Kapellveien 118. Dumping av hagevfall kan føre til spredning av svartelistede arter. Beboere oppfordres til i størst mulig grad å kompostere hageavfall selv.

Container for grønt-avfall kommer i forbindelse med vår-og høst-dugnad. Styret minner om at dumping av hageavfall i skogholt og ned mot Lysakerelven .