UncategorizedHafslund fjernvarme feilmelding

Hafslund fjernvarme feilmelding

Vi varsler vedlikehold i forkant. Vi gjør det vi kan for å unngå at planlagt vedlikehold går utover forsyningen av fjernvarme ut til våre kunder. Hvis arbeidet berører næringsbygg varsler vi kontaktpersonen for bygget.

Dersom vedlikeholdsarbeidet berører boliger ( borettslag, sameier) . Kundeservice fjernvarme – Hva kan vi hjelpe deg med?

Fortum Oslo Varme arbeider kontinuerlig med å forbedre sikkerheten og øke leveringssikkerheten i fjernvarmenettet i Oslo. Planmessig inspeksjon og vedlikehold av fjernvarmenettet er en viktig del. Feilmelding – hele døgnet. Sjekke om varmtvannet i . Mer miljøvennlig varme og kjøling til Bjørvika.

Miljøvennlig oppvarming for borettslag, sameier, bedrifter eller større bygninger. Kontakt meg for en uforpliktende prat. Fyll ut kontaktinformasjon i skjemaet.

Oppsigelse av fjernvarme. Ved flytting uten ny kunde er det 14 . Om fjernvarme – Enkelt fortalt er et fjernvarmeanlegg et sentralvarmeanlegg som forsyner bygninger eller bydeler med varmt vann til oppvarming og varmt tappevann. Hovedkontakten hos den enkelte fjernvarmekunde kan selv sende invitasjoner til andre som bør ha tilgang til og følge med på forbruk av fjernvarme , se på tidligere fakturaer og etterhvert kunne. Før nye anlegg kan knyttes til fjernvarmenettet og kundeforholdet etableres, må dette skjemaet fylles ut og sendes oss. Dersom vi påvirker leveransen av fjernvarme til deg som kunde blir du, vaktmester eller driftspersonell informert på forhånd.

Fjernvarmeleveransen i Oslo er dessverre ikke tilbake som normalt etter trykkproblemer som oppstod etter. Drifts- og feilmeldinger. Arbeidsoppgaver: – panlegge drift av kjeler og valg av energibærere -overvåke og styre fjernvarmenettet og produksjonsanleggene -formidle feilmeldinger og styre vedlikeholdspersonell . Her kan du finne ut om det foreligger annonserte feilmeldinger fra våre oss eller våre leverandører. Vil du melde feil så gjør du det her. Lokale energikilder blir brukt til oppvarming av vann som så blir pumpet ut i store rør til de forskjellige områdene som har fjernvarmetilknytning i Fredrikstad.

Fjernvarmenettet i Fredrikstad forsynes i hovedsak med energi fra to forbrenningsanlegg for avfall. Beboere i leilighetene bes på forhånd forhøre seg med en nabo slik at man kan avdekke om problemene gjelder der også. Med kulvertanlegg forstås her gangbare kabel- og ledningskulverter med tekniske anlegg tilhørende to eller flere av følgende etater: Etat. Står det ikke noe her bør .

Hafslund kundeservice for å få sjekket opp feilen.

Categories: Uncategorized